ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 23.VII.1963

ΣΥΡΙΑ: Κάιρον, 22.- Τηλεγραφούν εκ Δαμασκού ότι μετά τεσσάρων ημερών απαγόρευσιν της κυκλοφορίας και 27 εκτελέσεις συνωμοτών, οι περιορισμοί εμειώθησαν, η κυκλοφορία επετράπη και τα τεθωρακισμένα άρματα απεχώρησαν από την πόλιν. Συνελήφθησαν ο τέως επιτελάρχης Κατινί και ο φιλονασερικός ηγέτης Ταντατζί. Αναμένονται και νέαι εκτελέσεις. Τα θύματα της στάσεως υπολογίζονται εις 100 νεκρούς και 500 τραυματίας. Εις το Κάιρον ο πρόεδρος της Αιγύπτου Νάσερ κατήγγειλε το κόμμα Μπάαθ της Συρίας ως τρομοκρατούν την χώραν την οποίαν μετέτρεψεν εις στρατόπεδον συγκεντρώσεως.

LUΙGΙ FIORENTINO: Επιφυλλίδα του Τάκη Κ. Παπατσώνη για τον Σικελό φιλέλληνα ποιητή Λουίτζι Φιορεντίνο (φωτογραφία). Ο Παπατσώνης σημειώνει: «Μητέρα μας είναι η Ελλάδα, ω σύντροφοι Ευρωπαίοι!» κραυγάζει ο ποιητής, στο ποίημά του «Τόσα περιστέρια έτοιμα να πετάξουν». Και μεταφράζει: «Ο ουρανός ο πιο ωραίος μέσα στην πιον ωραία θάλασσα / κι όσες οι Κυκλάδες, τόσα άσπρα πανιά / θαλασσινά, που ομολογούν το διάβα που όλο αλλάζει. //. ..Η πλώρη στην ομορφότατη θάλασσα / κάτω απ’ τον ομορφότερο ουρανό όλο προχωρεί / κι η Σαντορίνη, έσχατο νησί της βυθισμένης ηπείρου / εμπρός μας είναι, μαύρος μαγνήτης / στους βράχους της λάβας, που τρομεροί απειλούν. // Τα σπίτια της τόσο λευκά ψηλά απ’ τους μαύρους / γκρεμνούς, περιστέρια έτοιμα να πετάξουν.» […]

ΚΟΥΝ ΚΑΙ ΜΠΕΚΕΤ: Το «Θέατρον Τέχνης» θα παρουσιάση κατά την προσεχή χειμερινήν περίοδον εις τας Αθήνας, και μεταξύ άλλων έργων, την δημιουργίαν του Σάμουελ Μπέκετ «Περιμένοντας τον Γκοντό». Τους δύο ρόλους θα ερμηνεύσουν οι εκ των στελεχών του θιάσου κ.κ. Δ.[ημήτρης] Χατζημάρκος και Γ.[ιώργος] Λαζάνης.

ΜΕ ΣΚΗΝΕΣ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ: Οι σφοδροί άνεμοι που επεκράτησαν κατά το Σαββατοκύριακον δεν ημπόδισαν τας χιλιάδας των Αθηναίων να κατέλθουν προς όλας τας ακτάς της Αττικής και να κατασκηνώσουν καθ’ όλον το μήκος αυτών. Ολόκληρος η δαντελωτή ακτή μέχρι του Σουνίου είχε μεταβληθή εις απέραντον καταυλισμόν.

ΑΛΙΜΟΣ ΚΑΙ ΕΔΕΜ: Τεράστιαι «ουραί» είχον σχηματισθή την πρωίαν της Κυριακής εις τας αφετηρίας των λεωφορειακών γραμμών Εδεμ και Αλίμου.

ΥΠΗΡΧΕ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ: Τα εντεταλμένα εκεί αστυνομικά όργανα κατέβαλον ηρωικάς προσπαθείας διά να διασφαλίσουν την τάξιν εις τας αφετηρίας [των λεωφορείων προς τας νοτίους ακτάς].