ΑΠΟΨΕΙΣ

Γραμματα Αναγνωστων

H Νέα Γραμματική

Κύριε διευθυντά

Πέρασε περίπου ένας μήνας από τότε που άρχισε η διαμάχη για το περιβόητο βιβλίο της E΄ και Στ΄ τάξης Δημοτικού, με εντεινόμενες αντιπαραθέσεις μεταξύ των πολεμίων και των υπερασπιστών τούτου, χωρίς, ωστόσο, να έχει γίνει αντιληπτό για τον ευρισκόμενο σε σύγχυση πολύ κόσμο, ποία είναι στην πραγματικότητα η ουσία του προβλήματος. Και συγκεκριμένα: Οι μεν υποστηρικτές του βιβλίου εστιάζουν την υπεράσπισή του κυρίως στο ότι το επίμαχο βιβλίο είναι γλωσσολογικά ορθό (αφού στον προφορικό λόγο τα φωνήεντα -φωνηεντικοί φθόγγοι- στη Νέα Ελληνική είναι 5) και ότι κανένα από τα 24 γράμματα του αλφαβήτου μας δεν καταργείται, οι δε πολέμιοι του βιβλίου υποστηρίζουν ότι τα φωνήεντα της Ελληνικής είναι 7, ότι στο βιβλίο καταργούνται τα φωνήεντα «η, υ, ω», καθώς επίσης και τα σύμφωνα «ξ, ψ», και ότι η Νέα Γραμματική εισάγει 3 νέα δίψηφα σύμφωνα «μπ, ντ, γκ».

Η βασική αιτία που προκάλεσε τη διάσταση αυτών των απόψεων οφείλεται στο ότι στη σελίδα 36 του βιβλίου παρουσιάζονται 5 φωνήεντα και 18 σύμφωνα, εις δε το άνω μέρος της ίδιας σελίδας 36 (και μάλιστα σε τίτλο) αναγράφεται «Μιλώ και γράφω», δηλαδή στο ρήμα «Μιλώ» προστίθεται και το ρήμα «γράφω», και έτσι συμπεραίνεται -εμμέσως πλην σαφώς- ότι η φωνητική ορθογραφία στην οποία δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ (ο, ω), (ε, αι), ως και (η, ι, οι, υ, ει) θα επιβληθεί στον γραπτό λόγο, πράγμα όμως αδιανόητο! Και τούτο, διότι η γραφή μιας γλώσσας έχει καθοριστική σημασία για την ταυτότητά της. Ειδικότερα, η Ελληνική Γραφή παραμένει διαχρονικά αναλλοίωτη για δυόμισι περίπου χιλιάδες χρόνια, θεωρούμενη ως ανεκτίμητης αξίας στοιχείο του παγκοσμίου πολιτισμού. Πράγματι, αντίθετα από τον προφορικό λόγο που μεταβάλλεται με τον χρόνο αλλά και από τόπο σε τόπο, η Ελληνική Γραφή διατηρείται αμετάβλητη, ως γενικά αποδεκτό σύμβολο αναφοράς για τη διαχρονικότητα και την οικουμενικότητά της.

Οι φόβοι επικρατήσεως της φωνητικής ορθογραφίας (γραφής) και σε επομένη φάση του λατινικού αλφαβήτου (που οδηγούν στην αποκοπή της Νεοελληνικής από την Αρχαία Ελληνική) δικαιολογούνται εκ του γεγονότος ότι ανάλογες προσπάθειες είχαν γίνει κατά καιρούς στο παρελθόν, αλλά προσέκρουσαν σε σφοδρές αντιδράσεις.

Η γλώσσα μας δεν είναι αγαθό που ενδιαφέρει μόνο τους γλωσσολόγους, αλλά είναι υπόθεση όλων μας με διάφορο βέβαια βαθμό ευθύνης του κάθε χρήστη αναλόγως της ειδικότητός του. Ετσι είναι εύλογο το ενδιαφέρον για τη γλώσσα μας όχι μόνο όσων ανήκουν στις θεωρητικές επιστήμες, αλλά και εκείνων που ανήκουν στις θετικές επιστήμες (τις λεγόμενες «ακριβείς»), οι οποίες απαιτούν στον γραπτό λόγο σαφήνεια, ορθότητα και ακρίβεια, κυρίαρχα στοιχεία της Ελληνικής. Χαρακτηριστικό είναι ότι η Ελληνική με τους απαράμιλλους γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες και την εν γένει μαθηματική της δομή έχει θεωρηθεί φαινόμενο τελειότητας και συνέχειας με μοναδική ακτινοβολία σ’ όλο τον κόσμο. Κατά τον κορυφαίο ελληνιστή και καθηγητή γλωσσολογίας κ. F. R. Adrados, η Ελληνική από την Μυκηναϊκή Εποχή μέχρι σήμερα με τις διάφορες εκφάνσεις της είναι μία, ενιαία, αδιαίρετη και αδιάσπαστη, αποτελούσα ένα διαχρονικά εξελισσόμενο με τη δική του δυναμική σύνολο. H αποκοπή της Νεοελληνικής από τις ρίζες της, τα Αρχαία Ελληνικά, είχε ως αποτέλεσμα την κακοποίηση της γλώσσας μας ακόμη και από τα MME – αλλά και τη γνωστή σε όλους μας συρρίκνωση του λεξιλογίου και την αδυναμία εκφράσεως της νεολαίας μας.

Χαρακτηριστικό είναι ακόμη ότι οι υποστηρικτές του βιβλίου αποφεύγουν να δηλώσουν ευθέως, εάν τούτο από παιδαγωγικής απόψεως είναι κατάλληλο για μαθητές του Δημοτικού. Τέτοια σχολικά εγχειρίδια γράφονται, εν γένει, όχι από γλωσσολόγους (χωρίς πείρα διδασκαλίας σε μαθητές του Δημοτικού), οι οποίοι άλλωστε δεν πρόκειται να τα διδάξουν, αλλά από εκπαιδευτικούς με μεγάλη διδακτική και παιδαγωγική εμπειρία σε συνεργασία πάντα με δασκάλους Δημοτικού, οι οποίοι και θα έχουν την ευθύνη διδασκαλίας τους. Αυτονόητο είναι ότι τα εγχειρίδια αυτά στη συνέχεια θα υποστούν τον προσήκοντα έλεγχο από ευρύτερο κύκλο καθ’ ύλην αρμοδίων. Αντιθέτως, κατά τη σύνταξη του επίμαχου βιβλίου (όπως φαίνεται από δήλωση της πρώτης των συγγραφέων) δεν ζητήθηκε η συμβουλή δασκάλων ελληνικών σχολείων. Οπως δε μου εγνώρισε διεθνούς εμβέλειας καθηγήτρια κλασσικής φιλολογίας (γνωστού ξένου πανεπιστημίου), οι συντάκτες του βιβλίου «έχουν υιοθετήσει εγχειρίδια για την αγγλική γλώσσα χωρίς πολλή σκέψη» και ότι το μόνο που θα καταφέρουν είναι να προκαλέσουν μεγαλύτερη σύγχυση!

Και όλα αυτά θα είχαν αποφευχθεί αν το υπουργείο Παιδείας είχε ζητήσει τη γνώμη της Ακαδημίας Αθηνών, όπως άλλωστε είχε πράξει στο πρόσφατο παρελθόν για αναλόγου σπουδαιότητας θέματα. Πράγματι, κατά το προοίμιο της κυρωθείσας με το N. 4398/1929 συντακτικής απόφασης περί Οργανισμού της Ακαδημίας Αθηνών «η ίδρυσις Ακαδημίας Αθηνών εν Ελλάδι είναι Εθνική ανάγκη εκ των μεγίστων, όπως φωτίζει και χειραγωγεί τας δημοσίας υπηρεσίας, μελετά και κανονίζει τα της Εθνικής ημών γλώσσης, παρασκευάζει και συντάσσει και δημοσιεύει την Γραμματικήν, το Συντακτικόν και τα Λεξικά αυτής…». Εν προκειμένω υπάρχει προσωπική επιστολή διαμαρτυρίας του προέδρου της Ακαδημίας κ. Γ. Κοντόπουλου για το βιβλίο αυτό προς τον υπουργό Παιδείας.

Εν όψει τούτων επιβάλλεται η επανεξέταση του ζητήματος, η απόσυρση του βιβλίου και η χρήση προσωρινώς των προηγουμένων ήδη δοκιμασμένων διδακτικών βιβλίων γραμματικής.

Α. N. Κουναδης -Ομ. καθηγητής ΕΜΠ – Ακαδημαϊκός

Ενός κακού δοθέντος!

Κύριε διευθυντά

Κεραυνοί και αστραπές προ ημερών έφεραν καταιγίδες οι οποίες ισοπέδωσαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργημένης γης στον Θεσσαλικό κάμπο.

Ομως ο «λεκτικός κεραυνός» από τον ανιστόρητο πρωθυπουργό της Τουρκίας δεν θα καταφέρει να ισοπεδώσει την τρισχιλιετή ιστορία μας, να σβήσει την Ελληνική Ολυμπιακή φλόγα! Αυτή ανάβει μόνο μετά από επίκληση στον Ολύμπιο Θεό του φωτός, τον Απόλλωνα, στον ιερό χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, στη νήσο του Πέλοπος! O Τούρκος πρωθυπουργός προκλητικός και θρασύς απαίτησε από τον πρόεδρο της Ολυμπιακής Επιτροπής κ. Ζακ Ρογκ η φλόγα των Ολυμπιακών Αγώνων να επιστρέψει στην Τουρκία(!) O Τούρκος πρωθυπουργός για να δικαιολογήσει τον ανόητο συλλογισμό του αναφέρθηκε σε μια περιοχή κοντά στην Αττάλεια, όπου η ύπαρξη μεθανίου στο έδαφος, το πυρακτώνει. H Ολυμπιακή φλόγα κ. πρωθυπουργέ δεν αναπηδά από τα έγκατα της γης, δεν πηγάζει, αλλά ανάβει με τις ακτίνες του ήλιου. Παράλληλα δεν είναι καθόλου τυχαία τα λεχθέντα από τον κ. Ζακ Ρογκ περί της πατρίδας του αθλητισμού στην Αγγλία. Από την αρχαιότητα, ο αθλητισμός γεννήθηκε εδώ στην Ελλάδα μας! Τα ελληνικά μουσεία είναι γεμάτα με απεικονίσεις αθλημάτων σε μελανόχρωμους αμφορείς ή μη!!

Τα αθλήματα τα αγγλικά (ποδόσφαιρο, ράγκμπι (1924), κωπηλασία κ.ά.) παρεισέφρησαν στα αμιγή Ολυμπιακά αθλήματα όπως είναι τα αθλήματα του στίβου!

Τώρα που η πατρίδα μας πονά, τώρα έβγαλε ο πρόεδρος της Ολυμπιακής Επιτροπής τα απωθημένα του, τώρα ο Τούρκος πρωθυπουργός απαιτεί, τώρα οι βόρειοι γείτονές μας αναφέρθηκαν σε μακεδονική μειονότητα στην ένδοξη Μακεδονία μας, τώρα για πέντε ολόκληρες ώρες, τούρκικη φρεγάτα έκανε τον περίπατό της ανάμεσα στα ελληνικά νησιά. Ξέραμε πολλούς εχθρούς μας, αλλά τώρα έχουμε και καινούργιους.

Η σοφία της φράσης «ενός κακού δοθέντος μύρια έπονται» είναι τις μέρες αυτές απόλυτα αληθινή! Είναι όλοι τους ανιστόρητοι και κακόβουλοι. Προσπαθούν να αλλάξουν την ιστορία μας, να αφαιρέσουν από τη μεγαλοπρέπειά της. Είναι η πατρίδα μας μικρή, πανέμορφη και ένδοξη! Στην Ευρώπη ζουν οι αγγλοσάξονες, οι νεολατίνοι, οι Σλάβοι και οι Ελληνες. Είμαστε μοναδικοί, ξεχωριστοί γιατί εδώ γεννήθηκαν η Φιλοσοφία, η Δημοκρατία, το Θέατρο, ο Μύθος, η Ποίηση, ο Αθλητισμός, το Ολυμπιακό Ιδεώδες!

Βουλα Τσαρα Ζιωγανα – Θεσσαλονίκη

Η αλήθεια για το ΠΑΣΟΚ

Κύριε διευθυντά

Αποτέλεσε έκπληξη το κείμενο του κ. Παντελή Καψή, δημοσιογράφου, πρώην υπουργού ότι το ΠΑΣΟΚ «…υπήρξε βασικός σταθεροποιητικός αλλά και μεταρρυθμιστικός παράγοντας για την πολιτική ζωή της χώρας».

Ως εξαίρετος και έγκριτος δημοσιογράφος, γνωρίζει ασφαλώς ο κ. Καψής, πώς τη δεκαετία του 1980 άρχισε η κατεδάφιση του όποιου υπάρχοντος τότε κράτους, με τον ευτελισμό θεσμών και ηθικών αρχών αφενός και τη διαφθορά, ανομία και ατιμωρησία αφετέρου.

Γνωστές ασφαλώς οι επικριτικές δηλώσεις κορυφαίων και αξιόλογων της παράταξης, σχετικά με τον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, τους οποίους όμως βιαίως «κατέβαζαν από το τρένο».

Δεν λησμονείται λόγου χάρη η απάντηση του τέως αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών Γιάννη Καψή (πατρός), στη δήλωση του αείμνηστου Ανδρέα Παπανδρέου πως «η κυβέρνηση έχει φτερά και πετά», ότι «και οι κότες έχουν φτερά αλλά δεν πετούν». H επισήμανση πως «η ύπαρξη δύο πολιτικών ρευμάτων, του εκσυγχρονιστικού και του λαϊκιστικού ΠΑΣΟΚ ήταν μια ανωμαλία» που συνέβαλε σημαντικά στην τραγική κατάσταση που βιώνουν χώρα και λαός, αποτελεί κοινή, νομίζω παραδοχή. Σε κάθε περίπτωση σεβαστές οι απόψεις καθενός, αρκεί να επιβεβαιώνονται από τα γεγονότα.

Συμεων Σαμλιδης – Αριδαία

Οι εκπλήξεις

Κύριε διευθυντά

Εχοντας περάσει εδώ και λίγο καιρό τα ογδόντα, ενόμιζα ότι τα ξέρω όλα ή σχεδόν όλα, αμ δε!! Θα… φύγω αμελέτητος. Εάν ζούσαν οι μεγάλοι κωμωδιογράφοι μας και συγγραφείς επιθεωρήσεων δεν θα μπορούσαν να γράψουνε ούτε για Μαντάμ Σουσού και για όλα της εποχής που τρέχει, διότι η ζωή τους έχει ξεπεράσει. Τι να σατίριζαν;

Τυφλούς… που οδηγούν ταξί και με τον νόμο αφού η πολιτεία έχει δώσει 600 περίπου διπλώματα οδήγησης, για σουσούδες που σπαταλάνε 17.000 ευρώ διά το τελείωμα κουρτινών τους, για αρχιγκάνγκστερ «συγγνώμη αρχιφύλακες» κάτοχοι Mercedes (δώρον άλλου κρατούμενου) με πισίνα – BBQ – μικρό ζωολογικό κήπο κ.λπ., δημοσιογράφους – ηθοποιούς με μερικά εκατομμύρια ευρώ σε σύνορα ξένων χωρών με πρυτάνεις χορευτές – ηθοποιούς – Πρυτανείον – με όλα τα μέλη κάτοχοι ροζ λουτρών (μάρμαρα Ιταλίας παρακαλώ!).

Υπουργούς με ειδικούς λογιστές για να γνωρίζουν όλες τις off shore εταιρείες, υπουργούς με τόσες off shore όσες και οι κατιόντες. Είναι τόσα πολλά, καθόλου κωμικά, πολύ τραγικά που πληγώνουν. Μια χώρα διαλυμένη που προσπαθεί να βρει τον δρόμο της. H Ελλάδα έχει και καλούς ανθρώπους που θέλουν να δουλέψουν. Ζήσαμε μια κατοχή, όχι άλλη!!

Θεοδορος Γκοριτσας – Συνταξιούχος έμπορος