ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν…24.VΙΙΙ.1963

«ΥΠΟΤΑΓΗ» Σ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ: Ο αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεώργιος Παπανδρέου έδωσε χθες την εσπέραν εις την δημοσιότητα το κείμενον της επιστολής την οποίαν του απηύθυνε την εσπέραν της Τετάρτης [21 Αυγούστου 1963] ο [«υπαρχηγός» της Ενώσεως Κέντρου] κ. Σοφ. Βενιζέλος, συνοδευόμενον από δήλωσίν του ότι το θέμα [«ανταρσίας» του Βενιζέλου] θεωρείται τερματισθέν. Το κείμενον της επιστολής του κ. Βενιζέλου έχει ως εξής: «Επειδή πρόκειται να απουσιάσω και δεν θα παρευρεθώ εις την μεθαυριανήν σύσκεψιν της Κοινοβουλευτικής Ομάδος, σας απευθύνω την παρούσαν διά να σας είπω, ότι από της παραιτήσεως του Καραμανλή κατέχομαι από αίσθημα ανησυχίας, ότι οδηγούμεθα προς νέας εκλογάς βίας. Τούτο υπήρξεν ο βασικός λόγος, διά τον οποίον υπεστήριξα την ανάγκην μεταβατικής Κυβερνήσεως [εννοεί ΕΡΕ και Ε.Κ.]. Βραδύτερον, όταν διεπίστωσα ότι η λύσις αύτη καθίσταται ανέφικτος, την εγκατέλειψα, όπως άλλωστε και προσωπικώς σας εδήλωσα την παραμονήν της αναχωρήσεώς μου εις Κρήτην. Η εν συνεχεία εξέλιξις πείθει και εμέ, ότι επιβάλλεται η συνέχισις και η έντασις του ανενδότου αγώνος, ως εδήλωσα και κατά την προχθεσινήν συνεδρίασιν της Κ.Ο. συμφωνήσας με την εισήγησίν σας. Μετά φιλικών αισθημάτων, Σοφ. Βενιζέλος.»

ΔΗΛΩΣΙΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η δήλωσις, εις την οποίαν προέβη ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου δίδων εις την δημοσιότητα το κείμενον της επιστολής, την οποίαν του είχεν επιδώσει ο κ. Σταύρος Κωστόπουλος, έχει ως ακολούθως: «Κατόπιν της επιστολής θεωρώ το θέμα του κ. Σ. Βενιζέλου λήξαν. Ομόφωνος είναι η γνώμη της Ε.Κ., ότι η ενότης και η πειθαρχία εις την χαραχθείσαν γραμμήν αποτελούν την εγγύησιν του ανενδότου αγώνος.»

ΝΟΡΒΗΓΙΑ: Οσλο, 23.- Η εργατική Κυβέρνησις της Νορβηγίας υπό τον κ. Εϋναρ Γκεράρντσεν [Einar Gerhardsen], ανετράπη απόψε εις την Βουλήν, καταψηφισθείσα διά ψήφων 76 έναντι 74 επί προτάσεως μομφής.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Οι «Διδαχές» του Κωσμά του Αιτωλού. Ενας σταράτος δημοτικός λόγος του 18ου αιώνα». Υπό του κ. Κ. Σ. Κώνστα.