ΑΠΟΨΕΙΣ

Με διαφάνεια στο τραπεζικό

Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών, οι συγχωνεύσεις και οι εξαγορές πρέπει να προχωρήσουν με απόλυτη διαφάνεια και σαφείς κανόνες. Είναι πολύ κακό να δίδεται η εντύπωση πως εφαρμόζεται ένα ήδη συμφωνημένο σχέδιο αναδιάταξης του τραπεζικού χάρτη, το οποίο ουδείς γνωρίζει ακριβώς και δεν έχει μελετηθεί δεόντως. Οι τράπεζες είναι ζωτικές για την ανάπτυξη της χώρας και η διαδικασία των συγχωνεύσεων πρέπει να ολοκληρωθεί γρήγορα, αλλά και με κανόνες. Η Ελλάδα έχει υποφέρει από την αδιαφάνεια και τις αποφάσεις που εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Η κοινή γνώμη είναι δικαιολογημένα ευαίσθητη σε αυτά τα θέματα και οι πολιτικοί και κρατικοί αξιωματούχοι οφείλουν να είναι προσεκτικοί και δίκαιοι στις αποφάσεις τους.