ΑΠΟΨΕΙΣ

Γραμματα Αναγνωστων

Το ασφαλιστικό

Κύριε διευθυντά

Σαν να μη συμβαίνει απολύτως τίποτε, χιλιάδες ασφαλισμένων με «ώριμα» συνταξιοδοτικά δικαιώματα σπεύδουν δρομαίως να «την κάνουν» από την ενεργό δράση, καταθέτοντας τα δικαιολογητικά τους, προσφέροντας και εργασία στον χειμαζόμενο κλάδο των δικηγόρων.

Η απουσία έγκυρης και σοβαρής πληροφόρησης για τις συνέπειες που θα έχει η αποστέρηση, αφενός, των εισφορών στα ασφαλιστικά ταμεία και αφετέρου η σε βάθος χρόνου συνταξιοδοτική παροχή στα ήδη αρνητικά και δυσμενέστατα οικονομικά των ταμείων και του Δημοσίου, έχει δημιουργήσει έναν εφησυχασμό για τη «βεβαιότητα», αν όχι της ίδιας της παροχής, τουλάχιστον για το ύψος της. Η πλειοψηφία των φορέων κύριας, επικουρικής και ασφάλισης περίθαλψης, καταγράφει επί σειράν ετών αρνητικά πρόσημα στη σύγκριση της περιουσίας τους, τόσο σε διαθέσιμα όσο και σε ρευστοποιήσιμα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Ιδιαίτερα σε όσους η κύρια πηγή προέρχεται από «κοινωνικούς» πόρους, τα πράγματα είναι εξαιρετικά ανησυχητικά.

Ταυτόχρονα, ενώ η σχέση απασχολουμένων/ενεργού πληθυσμού είναι μικρότερη του 50%, τουλάχιστον το 30% των φερομένων ως «μη ανέργων», απασχολείται χωρίς ασφάλιση (στοιχεία ελέγχων ΣΕΠΕ).

Ας μη μας διαφεύγει, εξάλλου, πως ένα ποσοστό των συνταξιούχων, ιδίως κάτω των 60 ετών, συνεχίζει να εργάζεται, είτε «λάθρα» είτε με τη μέθοδο του «ελεύθερου επαγγελματία», με στόχο να μη μειωθεί το ποσό της όποιας σύνταξής του.

Στον αντίποδα, κάτω από τις τρέχουσες και άμεσες μελλοντικές συνθήκες, είναι εξαιρετικά αβέβαιη η απόκτηση του ικανού και αναγκαίου αριθμού ελάχιστων ημερών ασφάλισης για χιλιάδες εργαζομένους, με τη συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου εξόδου από την αγορά εργασίας (σαφώς και υπονοούμε τους «άτυχους» του ιδιωτικού τομέα, που τόσα «προσφέρει» στην ανάπτυξη και την απασχόληση…).

Συμπερασματικά, η απραξία, τόσο για τη δημιουργία νέων ή την ενεργοποίηση θέσεων εργασίας όσο και για τον παραδειγματικό κολασμό των «ευφυών» επιχειρηματιών που «ξεχνούν» να δηλώσουν το προσωπικό τους, νοθεύοντας και την ίδια την ανταγωνιστικότητα, είναι προάγγελος έτι αρνητικών εξελίξεων στο ασφαλιστικό μας καθεστώς.

Δημητρης Ν. Πατσακης