ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 18.ΧΙΙ.1964

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΒΕΡΩΦ: Ο επί οκταετίαν υπουργός των Εξωτερικών εις τας Κυβερνήσεις της ΕΡΕ κ. Ευάγγελος Αβέρωφ, αμυνόμενος εις επιθέσεις και υπονοούμενα του Τύπου της αριστεράς και του Κέντρου επί της υπ’ αυτού διαχειρίσεως των μυστικών κονδυλίων, προέβη χθες εις μακράς δηλώσεις, παρέχων εξηγήσεις όσον αφορά τους σκοπούς διά τους οποίους διετέθησαν τα σημαντικότερα των ποσών αυτών. Ο κ. Αβέρωφ υπεχρεώθη να προβή εις τας διευκρινήσεις αυτάς, ευρεθείς ενώπιον συστηματικής προσπαθείας κατασυκοφαντήσεώς του και δημιουργίας ψευδών εντυπώσεων παρά τη κοινή γνώμη. Επιρρίπτει δε εις την Κυβέρνησιν την πλήρη ευθύνην διά τας εκ της δημοσιότητος προκαλουμένας εθνικάς ζημίας.

Επίσημος ανακοίνωσις αναφέρει σχετικώς ότι «η Κυβέρνησις κατέθεσε κατά καθήκον εις την Βουλήν τας εκθέσεις των ανωτάτων δικαστικών. Και κατά την γνώμην της, η δημοσιότης ουδενός εκ των αναφερομένων ποσών προκαλεί εθνικήν ζημίαν».

ΠΑΖΟΛΙΝΙ ΚΑΙ ΟΧΛΟΣ: Στο παλκοσένικο ανέβηκε ο συγγραφεύς Πιερπάολο Παζολίνι, μαρξιστής αλλά και σκηνοθέτης του θαυμασίου φιλμ «Το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον» που ενεκρίθη ακόμη και από το Βατικανό. Το θέατρο «Καρινιάνο» [στο Τουρίνο] ήταν γεμάτο κόσμο για τα εγκαίνια μιας σειράς διαλέξεων και εμφανίσεων διασημοτήτων με τον γενικό τίτλο «Λογοτεχνικές Παρασκευές». Ο κόσμος αυτός όμως (2.000 καθισμένοι και 400 περίπου όρθιοι) είχε έρθει με επιθετικές διαθέσεις. Πράγματι, μόλις εμφανίστηκε ο Παζολίνι επί σκηνής, ένα δυνατό σφύριγμα ακούστηκε από την γαλαρία. Είχαν όμως υποτιμήσει την εξυπνάδα του δαιμονίου αυτού ανθρώπου. Τεραστίας μορφώσεως, ο Παζολίνι μπήκε σε γλωσσολογικά θέματα που μόνον ανάλογα προετοιμασμένο ακροατήριο θα μπορούσε να τον παρακολουθήση. Ετσι όσοι πήγαν για να κοροϊδέψουν και να διασκεδάσουν εις βάρος του, έφυγαν με δυνατό πονοκέφαλο. Θέμα της ομιλίας: «Η λογοτεχνία και η καινούργια βιομηχανική κοινωνία».

ΜΙΜΗΣ ΠΛΕΣΣΑΣ: Απόψε ώραν 7 θα ομιλήση εις τον «Παρνασόν» ο κ. Μίμης Πλέσσας με θέμα: «Η μουσική εξέλιξις εις την Ρωσίαν». Θα ακουσθούν και μουσικά παραδείγματα.

ΛΙΛΗ ΙΑΚΩΒΙΔΟΥ: Τα νέα βιβλία. Λιλής Ιακωβίδου: «Κωστής Παλαμάς, η έξοδος και ανέκδοτα γράμματα». Σχ. 8ον, Σελ. 182. Εκδόσεις Βιβλιοπωλείου της «Εστίας». Αθήναι 1964.