ΑΠΟΨΕΙΣ

Εξαγωγή ταλαιπωρίας

Στην Ελλάδα δεν ταλαιπωρούνται μόνο οι ξένοι που έρχονται ως μετανάστες αλλά και οι Ελληνες μετανάστες, κάτοικοι εξωτερικού. Ιδιαίτερα όταν διαπιστώσουν ότι πρέπει να κινήσουν γη και ουρανό για να αποσπάσουν εγκαίρως μια απάντηση σχετική με το πόσα ένσημα είχαν πριν φύγουν από την Ελλάδα ή όταν επείγονται να συλλέξουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά από την πατρίδα τους για να εκδώσουν τη σύνταξη που έχουν θεμελιώσει στη χώρα υποδοχής. Ας ετοιμάζονται για ακόμη μεγαλύτερες αναμονές λόγω του νέου Οργανογράμματος στο ΙΚΑ.

Στον τομέα εξυπηρέτησης των Ελλήνων μεταναστών και των διακινούμενων εργαζομένων, τον μεγάλο όγκο διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας με τους φορείς ασφάλισης της χώρας ή το εξωτερικό τον φέρει η Διεύθυνση Ασφαλιστικών Σχέσεων του ΙΚΑ. Στην πράξη, η συγκεκριμένη διεύθυνση -παρ’ όλα τα προβλήματα, ίσως είναι μία από τις ελάχιστες που μπορεί να εξυπηρετήσει τον πολίτη με προθυμία- λειτουργεί και ως οργανισμός σύνδεσης για την επίλυση των ερωτημάτων που υποβάλλονται όχι μόνο για θέματα σύνταξης αλλά και για διάφορες πτυχές παροχών και υπηρεσιών ασφάλισης.

Η συγκεκριμένη διεύθυνση οδηγήθηκε σε απαξίωση, με αποτέλεσμα μόνο στο Τμήμα Συντάξεων της Ευρωπαϊκής Ενωσης οι υποθέσεις που εκκρεμούν να ανέρχονται σε 40.000 από 9.000 που ήταν το 2010. Ο χρόνος αναμονής αυξήθηκε όχι μόνο από τα ερωτήματα που θέτουν οι ασφαλισμένοι αλλά και από τις υπομνήσεις των ασφαλιστικών φορέων άλλων χωρών. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο τμήμα οι υπάλληλοι μειώθηκαν από τους 17 σε 6, ενώ στο Τμήμα Διμερών Συμβάσεων, στο οποίο απασχολούνται μόνο 2 υπάλληλοι, εκκρεμούν 4.300 υποθέσεις.

Αλλά υπάρχουν και χειρότερα. Για παράδειγμα, το Τμήμα Ασφάλισης και Παροχών της ίδιας διεύθυνσης εργάζεται μόνο 1 υπάλληλος με αποτέλεσμα να εκκρεμούν 8.000 υποθέσεις. Επίσης, στο Τμήμα Διοικητικής Συνεργασίας υπάρχουν άλλες 4.300 εκκρεμότητες. Μεγάλο μέρος αυτών των εκκρεμοτήτων οφείλεται στις αλλεπάλληλες διαβιβάσεις των αιτημάτων από τη μια υπηρεσία στην άλλη κι από την πολυδιάσπαση, αφού άλλες επαφές απαιτούνται για διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλισης, άλλες για την ασφάλιση σε ασθένεια κι άλλες για τα επιδόματα. Τι πιο λογικό το νέο Οργανόγραμμα του ΙΚΑ να μην επιδείνωνε αυτήν την πολυδιάσπαση, να ενίσχυε τη συγκεκριμένη διεύθυνση, έτσι ώστε να λειτουργεί πιο επιτελικά και πιο αποτελεσματικά;

Αντ’ αυτού, αρμοδιότητες που ήταν συγκεντρωμένες σε έναν διοικητικό κόμβο θα διαχυθούν σε άλλες υπηρεσίες, οι οποίες θα πρέπει να συντονίζονται ακόμη και για την απάντηση σε ένα απλό αίτημα. Η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο πολύπλοκη για τον Ελληνα μετανάστη ή για τους διακινούμενους εργαζομένους, οι οποίοι θα πρέπει να γνωρίζουν στο εξής ότι εκεί που ανέμεναν μια απάντηση από μια υπηρεσία, θα βρεθούν αντιμέτωποι με πλειάδα υπηρεσιών και υπαλλήλων οι οποίοι πρέπει να συντονιστούν.