ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 9.2.1965

49-chronia-prin-stin-k-9-2-1965-2005372

ΛΟΥΚΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ: Τηλεγράφημα του μεσονυκτίου του Σαββάτου [6 Φεβρουαρίου 1965] εκ Λονδίνου ανήγγειλε τον επισυμβάντα εις το εκεί νοσοκομείον του Μίντλσεξ θάνατον του υφυπουργού της Παιδείας Λουκή Ακρίτα (φωτογραφία). […] Ο πρόεδρος της Κυβερνήσεως κ. Γεώργιος Παπανδρέου […] εδήλωσεν: «Υπήρξεν ο Λουκής Ακρίτας εμπνευσμένος συνεργάτης και φίλος. […] Οίστρος δημιουργίας κατείχε την ψυχήν του. Υπήρξεν ο ιδεώδης φορεύς της εκπαιδευτικής αναγεννήσεως. Και δεν επετέλει απλώς το καθήκον. Είχεν μεταρσιωθή. […] Και η πατρίς, και η μεγάλη πατρίς της Ελλάδος και η τοπική πατρίς, της οποίας ήτο εκλεκτόν τέκνον, η μεγαλόνησος Κύπρος, θρηνεί τον οραματιστήν, ο οποίος εδονείτο και εδόνει τας ψυχάς των Ελλήνων με το ιερόν πάθος της Ενώσεως. […].»

ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ: ΣΥΝΩΜΟΣΙΑ: Παρίσιοι, 8.- Ως μεταδίδει το πρακτορείον Ρώυτερ, ο Ελλην πρώην πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής εχαρακτήρισε σήμερον την απόφασιν της ελληνικής Βουλής διά την παραπομπήν του εις ανακριτικήν επιτροπήν ως συνωμοσίαν. Εις ανακοίνωσίν του προς τον Τύπον, ο κ. Καραμανλής αναφέρει ότι η ενέργεια αύτη αποβλέπει εις την παρεμπόδισιν της επανόδου του εις την πολιτικήν ζωήν της Ελλάδος και προσθέτει τα εξής: «Η απόφασις αύτη, η οποία ελήφθη με την πρωτοβουλίαν της αριστεράς [ΕΔΑ] και με την συμμετοχήν μέρους του κυβερνώντος κόμματος [Ενωσις Κέντρου] στερείται οιασδήποτε ουσιαστικής, νομικής και ηθικής βάσεως».

ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΡΕ: Εντονον αγώνα εναντίον της Κυβερνήσεως [Γεώργιος Παπανδρέου], εντός και εκτός της Βουλής, απεφάσισε χθες να αναλάβη η αξιωματική Αντιπολίτευσις [ΕΡΕ]. Μετά τετράωρον συνεδρίασιν της κοινοβουλευτικής της ομάδος, η οποία συνεζήτησεν όλας τας δυνατότητας αντιδράσεως, μετά την πολιτικήν ασχημίαν της συμπράξεως μεγάλου αριθμού κυβερνητικών βουλευτών με τα στελέχη της αριστεράς, επί της παραπομπής [του Κωνσταντίνου Καραμανλή], η ΕΡΕ απεφάσισε να διοργανώση την μεταπροσεχή Παρασκευήν ή το Σάββατον συγκέντρωσιν διαμαρτυρίας. Οι βουλευταί της ΕΡΕ απηύθυναν προς τον ελληνικόν λαόν προκήρυξιν, […] διαδηλούντες την απόφασίν των να εμποδίσουν την περαιτέρω καταστρεπτικήν δραστηριότητα του Γεωργίου Παπανδρέου.