ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7.IΙ.1965

ΣΤΑΥΡΟΣ ΞΑΡΧΑΚΟΣ: Ο συνθέτης Σ. Ξαρχάκος δίδει σήμερον Κυριακήν 10.30 π.μ. συναυλίαν έργων του εις τον κινηματογράφον «Παγκράτιον» της ομωνύμου συνοικίας, με συμμετοχήν των τραγουδιστών Γρ. Μπιθικώτση, Βίκυς Μοσχολιού, Αλέκας Μαβίλη, ορχήστρας κ.ά. Θα εκτελεσθούν επίσης και έργα Μάνου Χατζηδάκη και Μ. Θεοδωράκη.

Ο ΣΕΦΕΡΗΣ ΠΑΡΑ ΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙ: Η Αυτού μεγαλειότης ο Βασιλεύς [Κωνσταντίνος] εδέχθη χθες εις ακρόασιν […] τον πρέσβυν κ. Γ. Σεφεριάδην. […].

ΜΙΡΑΝΤΑ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ: Το εναρκτήριον έργον του νέου θεάτρου «Αυλαία» του Πειραιώς, που είναι το «Ενα σταφύλι στον ήλιο» της Αμερικανίδος συγγραφέως Λώρραιν Χάνσμπερν, αναβιβάζεται την προσεχή Παρασκευήν 12ην τρέχοντος από τον θίασον Μιράντας Μυράτ – Ανδρέα Μπάρκουλη. Θα παιχθή κατά σκηνοθεσίαν Μηνά Χρηστίδη και με σκηνογραφίας Τ. Ζωγράφου. Λαμβάνουν επίσης μέρος οι Ελένη Καρπέτα, Θ. Παπαγεωργίου κ.ά.

«ΑΝΤΙΟ ΓΟΥΤΕΜΒΕΡΓΙΕ»: Λονδίνον, Φεβρουάριος.- Δεν διαφέρει κατά τίποτε από τα άλλα βιβλία – και αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός του. Αλλά τα «Πρακτικά του Συνεδρίου περί ηλεκτρονικής στοιχειοθεσίας», παρά τον μακρόν τίτλον των, αποτελούν στοιχείον κυριολεκτικώς επαναστατικόν. Διότι το βιβλίον, που εκυκλοφόρησε κατ’ αυτάς εις Λονδίνον, εστοιχειοθετήθη από ένα ηλεκτρονικόν υπολογιστήν. Είναι αλήθεια ότι ετυπώθησαν ήδη διά της ιδίας μεθόδου άλλα 200 βιβλία – μεταξύ των οποίων η ιστορία του [συγκροτήματος] Ρόλλινγκ Στόουνς και οι «Διάδρομοι της Εξουσίας» του λόρδου Σνόου. Αλλ’ η επανάστασις συνεκλόνησε τόσον μίαν βιομηχανίαν που ήρχισε τον 15ον αιώνα, ώστε το Ινστιτούτον Τυπογραφίας συνεκάλεσεν ιδικόν του συνέδριον εις Λονδίνον τον περασμένον Ιούλιον. […] Ο κ. Φρεντ Σίμμονς, πρόεδρος της Εθνικής Ενώσεως Τυπογράφων, είπεν εις το συνέδριον ότι η Ενωσις δεν φοβείται το μέλλον. Η τυπογραφική βιομηχανία θα αντιμετωπίση την κατάστασιν διά της εκπαιδεύσεως των τυπογράφων.