ΑΠΟΨΕΙΣ

Πολυτέλεια οι έριδες

Η Ελλάδα διανύει μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο. Η κυβερνητική σταθερότητα δεν μπορεί να θυσιαστεί στον βωμό προσωπικών ερίδων και εσωκομματικών αντιπαλοτήτων. Αυτό πρέπει να το αντιληφθούν όλοι και να προστατεύσουν τη χώρα από κλυδωνισμούς και περιπέτειες. Θα ήταν πολύ άδικο να πάνε χαμένες οι θυσίες του ελληνικού λαού σε αυτό το σημείο και να εισέλθουμε σε μια περίοδο παρατεταμένης ακυβερνησίας.