ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 21.ΙIΙ.1965

49-chronia-prin-amp-8230-21-iii-1965-2013310

ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΔΙΑΨΕΥΔΕΙ: Ηράκλειον, 20.– Ο υπουργός Οικονομικών κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης εις συνέντευξίν του προς τοπικήν εφημερίδα, διαψεύδει τα γραφόμενα περί κεντροδεξιάς και κεντροαριστεράς, τα οποία, λέγει, τον αφίνουν αδιάφορον. «Θα είμαι ο τελευταίος, είπε, που θα πράξω τι το δυνάμενον να θέση εν κινδύνω την ενότητα της Ενώσεως Κέντρου. Εχω συνδέσει, προσέθεσε, την πολιτικήν μου σταδιοδρομίαν με την οικονομικήν σταθερότητα. Εφ’ όσον θα ευρίσκωμαι εις την Κυβέρνησιν, η οικονομική σταθερότης δεν κινδυνεύει.»

ΤΣΟΥ ΕΝ ΛΑΪ: Λονδίνον, 20.– Τηλεγραφούν εκ Μανίλλας ότι ο Κινέζος πρωθυπουργός κ. Τσου Εν Λάι εις συνέντευξίν του προς Φιλιππίνους δημοσιογράφους, είπεν ότι αν αι αμερικανικαί ένοπλοι δυνάμεις συνεχίσουν την εκστρατείαν των εις το Βιετνάμ, «γνωρίζομεν πολύ καλά πώς να τους μεταχειρισθώμεν. Είμεθα ήδη έτοιμοι.» Περαιτέρω, εν τούτοις, προσέθεσεν ότι δεν πιστεύει ότι η κατάστασις εις το Βιετνάμ και γενικώς εις την Ν.Α. Ασίαν δύναται να προκαλέση παγκόσμιον πόλεμον, διότι αι Ηνωμέναι Πολιτείαι έχουν επεκταθή πέραν των δυνατοτήτων των και συνεπώς δεν δύνανται να διακινδυνεύσουν. Αι Ηνωμέναι Πολιτείαι, συνέχισε, διεξάγουν επίθεσιν εναντίον μας, ημείς όμως εδείξαμεν υπομονήν, αλλά και αυτή έχει τα όριά της. Εάν προχωρήσουν έτι περισσότερον εις την επίθεσίν των ασφαλώς θα αντισταθώμεν.

ΩΝΑΣΗΣ: Ο ιδρυτής της Ολυμπιακής Αεροπορίας κ. Αριστοτέλης Ωνάσης προέβη εις καταγγελίαν της υφισταμένης συμβάσεως, μεταξύ της εταιρίας και του δημοσίου διά την εκμετάλλευσιν των ελληνικών αεροπορικών συγκοινωνιών εσωτερικού και εξωτερικού.

ΜΙΝΩΤΗΣ – ΠΑΞΙΝΟΥ: Το έργον του Ευγενίου Ο’ Νηλ «Ταξίδι της μεγάλης μέρας μέσα στη νύχτα» αναβιβάζεται την προσεχή Παρασκευήν [26 Μαρτίου 1965] υπό του Εθνικού Θεάτρου. Τους ρόλους του έργου ερμηνεύουν οι Κατίνα Παξινού, Αλέξης Μινωτής, Δημήτρης Χορν, Πέτρος Φυσσούν και Ελένη Χατζηαργύρη.