ΑΠΟΨΕΙΣ

Ωριμοι καταναλωτές

Η συζήτηση για το γάλα και τα φάρμακα κινείται αυτές τις ημέρες μεταξύ γραφικότητος και παραλογισμού. Ολοι αντιλαμβανόμαστε πως οι βουλευτές πρέπει να στηρίξουν τα τοπικά τους συμφέροντα, όπως συμβαίνει παντού στον κόσμο. Επίσης κατανοητό είναι να δίνονται επικοινωνιακές μάχες από τους εκπροσώπους διαφόρων κλάδων. Αλλά δεν είναι λογικό να εμφανίζεται ένα επάγγελμα σαν «λειτούργημα» όταν παρέχει εξαιρετικά υψηλό εγγυημένο ποσοστό κέρδους. Οι πολίτες, όμως, καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πλέον και αρχίζουν, επιτέλους, να σκέφτονται και να λειτουργούν σαν ώριμοι και απαιτητικοί καταναλωτές.