ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 17-ΙV-1965

49-chronia-prin-amp-8230-17-iv-1965-2018272

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ: Σόφια, 16.- Πραξικόπημα προς ανατροπήν της Κυβερνήσεως Ζίβκωφ, το οποίον ωργανώθη από στρατιωτικούς ηγέτας και παράγοντας του Κόμματος των Χωρικών, κατεπνίγη εν τη γενέσει του υπό της μυστικής αστυνομίας και στελεχών του Κομμουνιστικού Κόμματος Βουλγαρίας, πιστών εις την Κυβέρνησιν. Εξη εκ των επτά στρατηγών, οι οποίοι μετείχον του πραξικοπήματος, ηυτοκτόνησαν ή εξετελέσθησαν. Την αυτήν τύχην είχεν επίσης ο διευθυντής της υπηρεσίας υδατίνης οικονομίας [περίπου υπουργός] και μέλος της Κ.Ε. του ΚΚΒ Ιβάν Τοντόρωφ Γκορούνια (φωτογραφία), ο διευθυντής της υπηρεσίας ΤΤΤ [Επικοινωνίες], ο φρούραρχος της πόλεως Βράτσας και ο κομματικός γραμματεύς της επιτροπής πόλεως Μιχαήλοβγκραντ. Συγκεχυμέναι είναι αι πληροφορίαι ως προς την τύχην του εκ των πρωταγωνιστών του πραξικοπήματος φρουράρχου Σόφιας υποστρατήγου Τσβέτκο Ανεφ. [Σημ. «Φ»: Ο Ανεφ «έπεσε στα μαλακά». Φυλακίστηκε για λίγα χρόνια και πέθανε το 2002.]

ΑΓΝΩΣΤΟΥ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ: Απεστάλη χθες εις τα γραφεία μας ανώνυμος πολυγραφημένη επιστολή «ομάδος αξιωματικών – πατριωτών», η οποία «προειδοποιεί ότι, διερμηνεύουσα την εθνικήν διάθεσιν της απολύτου πλειοψηφίας του στρατού δεν θα διστάση να δράση προς υπεράσπισιν της νομίμου Κυβερνήσεως [Γεωργίου Παπανδρέου] εναντίον πάσης αποπείρας των νοσταλγών της εξουσίας της δεξιάς.» Διά της επιστολής, της οποίας το περιεχόμενον είναι προφανώς κυβερνητικής εμπνεύσεως, κατηγορείται κατά τρόπον αήθη η ηγεσία της ΕΡΕ, η αμερικανική πρεσβεία και ο αμερικανικός Τύπος διά δήθεν προσπαθείας να προδιαθέσουν τον στρατόν εναντίον της νομίμου Κυβερνήσεως Παπανδρέου και απειλούνται «οι εμπνευσταί του σχεδίου Περικλής» «ότι το έθνος και ο ελληνικός στρατός, ο οποίος έχει βαθείας δημοκρατικάς παραδόσεις, θα ματαιώσουν κάθε απόπειραν ανωμαλίας.»

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Η δύναμις των πραγμάτων» Υπό της κ. Γλυκερίας Πρωτοπαπά – Μπουμπουλίδου, δ.φ.