ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 24-ΙV-1965

49-chronia-prin-amp-8230-24-iv-1965-2019235

«ΕΠΑΥΣΕΝ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ»: Πράγα, 23.- Ο Βρετανός υπουργός Εξωτερικών κ. Μάικελ Στιούαρτ συμφώνως προς έγκυρον βρετανικήν πηγήν εδήλωσε προς τον Τσέχον [σλοβάκον] Βάκλαβ Νταβίντ ότι έπαυσε πλέον να ισχύη η συμφωνία του Μονάχου του 1938. Οι δύο υπουργοί συνωμίλησαν σήμερον επί δύο και ημίσειαν ώρας επί της διεθνούς καταστάσεως. Ως γνωστόν, βάσει της συμφωνίας, την οποίαν υπέγραψαν η Αγγλία, η Γαλλία, η Γερμανία και η Ιταλία, η υπό των Σουδητών κατοικουμένη περιοχή της Τσεχοσλοβακίας περιήλθεν εις την Γερμανίαν. Μετά τον τελευταίον παγκόσμιον πόλεμον το έδαφος επεστράφη εις την Τσεχοσλοβακίαν, η οποία τελευταίως εξέφρασε φόβους περί ενδεχομένης διεκδικήσεως της περιοχής αυτής. [Νέβιλ Τσάμπερλεν, Εντουάρ Νταλαντιέ, Αντολφ Χίτλερ, Μπενίτο Μουσολίνι και Γκαλεάτσο Τσιάνο φωτογραφίζονται μετά την συμφωνία του Μονάχου, στις 29 Σεπτεμβρίου 1938.]

ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΥ: Ογκούται το κύμα των διαμαρτυριών εις διεθνείς διαστάσεις εναντίον της βαναύσου μεταχειρίσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου υπό των τουρκικών αρχών και της απειλουμένης εκδιώξεώς του εκ της αρχαιοτάτης έδρας του. Μεταξύ των πρώτων, ύψωσαν την φωνήν των και εξεδήλωσαν την αμέριστον συμπάθειάν των και την θερμήν συμπαράστασίν των προς τον χειμαζόμενον πρώτον θρόνον της Ορθοδοξίας, οι Πατριάρχαι Γερμανός των Σέρβων και Θεοδόσιος της Αντιοχείας, οι οποίοι χαρακτηρίζουν ως αναξίαν και ασυμβίβαστον προς τας αρχάς του ανθρωπισμού την στάσιν της Τουρκίας.

ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ: Τα νέα βιβλία. Μ. Ι. Μανούσακα: «Η Κρητική Λογοτεχνία κατά την εποχή της Βενετοκρατίας. Σχ. 8ον. Σελ. 63. Θεσσαλονίκη 1965.