ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5-VΙ-1965

GEMINI IV: Οι αστροναύται Τζέημς Μακντίβι και Εντουαντ Ουάιτ συνέχισαν σήμερον διά δευτέραν ημέραν τον Μαραθώνιον δρόμον του Διαστήματος και το ηθικόν των ήτο άριστον μετά τας χθεσινάς κοπιώδεις προσπαθείας της προσεγγίσεως προς τον δεύτερον όροφον [του θαλαμίσκου] και της εξόδου εις το κενόν. Το κέντρον ελέγχου του πειράματος [της NASA] μετέδωσεν ότι τα πάντα εξελίσσονται ευνοϊκώς ώστε ο θαλαμίσκος να δύναται να συμπληρώση την υπολογισθείσαν αποστολήν εξ 97 ωρών και 50 λεπτών.

ΥΠΟΘΕΣΙΣ «ΑΣΠΙΔΑ»: Ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος εις αυστηράς δηλώσεις του ετόνισεν ότι η ΕΡΕ δεν επιτρέπει την διαβολήν προς συγκάλυψιν των ασχημιών, που εσημειώθησαν εις το στράτευμα, εκ μέρους εμπίστων της Κυβερνήσεως {Γεωργίου Παπανδρέου] αξιωματικών. Υπενθυμίζων την πείραν της Μέσης Ανατολής, ο αρχηγός της ΕΡΕ ανέφερεν ότι η Κυβέρνησις δεν έχει δικαίωμα να περιορισθή εις πειθαρχικάς ποινάς. Και προέβη εις σοβαρωτάτην καταγγελίαν ότι είναι βέβαιον ότι οι συνωμόται ευρίσκοντο εις επαφήν με μέλη της Κυβερνήσεως.

ΕΔΑ ΓΙΑ «ΙΔΕΑ»: Η ΕΔΑ, συνεχίζουσα τον περί ΙΔΕΑ θόρυβον, ανεκοίνωσε χθες ότι θα διοργανώση αύριον 8 μ.μ. εις το θέατρον «Ακροπόλ», πανδημοκρατική συγκέντρωσι», με θέμα τους κινδύνους διά την δημοκρατίαν από την «Χούντα του ΙΔΕΑ» και τον ρόλον των «πατριωτικών δυνάμεων».

ΕΝΡΙΚΟ ΜΑΪΝΑΡΝΤΙ: Ο διάσημος Ιταλός βιολοντσελλίστας κ. Ενρίκο Μαϊνάρντι εμφανίζεται σήμερον Σάββατον 8.30 μ.μ. εις το Ηρώδειον, μετέχων ως σολίστ εις την συναυλίαν που θα δώση η Μικρή Ορχήστρα Αθηνών, υπό την διεύθυνσιν του κ. Στέλιου Καφαντάρη.

ΕΥΗ ΜΑΡΑΝΤΗ: Αφίχθη χθες εις Αθήνας η Ελληνίς «σταρ» του ιταλικού κινηματογράφου Εύη Μαράντη.

«Ο ΠΟΡΦΥΡΑΣ»: Ανεφέρθη τηλεγραφικώς εκ Κερκύρας προς το υπουργείον Ναυτιλίας, ότι την πρωίαν της Πέμπτης, εις απόστασιν 300 μέτρων από τα προστατευτικά δίκτυα της θαλασσίας περιοχής του θερινού ανακτόρου των Βασιλέων «Μον Ρεπό», εθεάθη καρχαρίας μήκους 3 περίπου μέτρων, εις καταδίωξιν του οποίου ετέθη περιπολικόν του λιμεναρχείου Κερκύρας.