ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 15-VΙΙ-1965

ADLAI STEVENSON: Λονδίνον, 14.- Ο Αντλάι Στήβενσον, μόνιμος αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών εις τον ΟΗΕ, απεβίωσε σήμερον συνεπεία καρδιακής κρίσεως. Ο Στήβενσον κατέπεσεν εις την οδόν έξωθι του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας και μετεφέρθη εις το ξενοδοχείον «Αγιος Γεώργιος» όπου διεπιστώθη αμέσως ο θάνατός του. Πληροφορηθείς τον θάνατόν του ο πρόεδρος Τζόνσον, αφού εξέφρασσε την θλίψιν του, ανεκοίνωσεν ότι αποστέλλει εις Λονδίνον τον αντιπρόεδρον κ. Χάμφρεϋ επί κεφαλής αντιπροσωπείας επιφανών Αμερικανών διά να παραλάβουν την σορόν του Στήβενσον και την μεταφέρουν εις Ηνωμένας Πολιτείας. Ο πρώην πρόεδρος Αϊζενχάουερ, ο οποίος υπερίσχυσε του Στήβενσον εις δύο εκλογάς, εδήλωσεν ότι ο θάνατός του «αποτελεί τραγικόν γεγονός δι’ όλους τους Αμερικανούς». […]

ΔΗΛΩΣΙΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Ο πρωθυπουργός κ. Γεώργιος Παπανδρέου επί τη αναγγελία του θανάτου του Αντλάι Στήβενσον, προέβη εις την ακόλουθον δήλωσιν: «Ο θάνατος του Αντλάι Στήβενσον θλίβει βαθύτατα τον ελληνικόν λαόν, την ελληνικήν Κυβέρνησιν και εμέ προσωπικώς. Δημοκρατική προσωπικότης παγκοσμίου κύρους αφίνει διά του θανάτου του δυσαναπλήρωτον κενόν όχι μόνον εις την χώραν του, αλλά εις ολόκληρον τον κόσμον». [Σημ. «Φ»: Ο Ανδρέας Γ. Παπανδρέου ήτο συνδεδεμένος με τον Στήβενσον και είχε εργασθεί εις το επιτελείον του κατά την μία από τις δύο προεδρικές εκλογές όπου ο μεταστάς είχε κατέλθει ως υποψήφιος των Δημοκρατικών.]

ΠΡΟΣ ΚΟΡΥΦΩΣΙΝ ΤΗΣ ΚΡΙΣΕΩΣ: Νέα συνάντησις του Βασιλέως με τον πρωθυπουργόν κ. Γεώργιον Παπανδρέου πραγματοποιείται σήμερον την 7ην μ.μ. εις τα Ανάκτορα των Αθηνών, ενώ η κατάστασις παραμένει κρισιμωτάτη. Η συνομιλία αναμένεται ότι θα αποτελέση την αφετηρίαν προς εκκαθάρισίν της.

Ο ΦΩΤΗΣ ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ εκηδεύθη χθες, 6 μ.μ., εκ του ιερού ναού του Α’ Νεκροταφείου Αθηνών, εν μέσω γενικού πένθους και παρουσία του αρχηγού της ΕΡΕ κ. Π. Κανελλοπούλου, συγγραφέων και άλλων εκπροσώπων του καλλιτεχνικού κόσμου. […] Το υπουργείον Παιδείας εκπροσωπήθη υπό του κ. Κώστα Παπαπάνου.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Βία – ανταγορία – σοφιστική: Σχεδίασμα διά την Ιστορίαν ενός σχήματος «πολιτικών» εννοιών των Αρχαίων». Υπό του κ. Ν. Μ. Κοντολέοντος, καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών.