ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 31-VII-1965

ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΕΣ ΚΑΙ «ΛΑΜΠΡΑΚΗΔΕΣ»: Την 8ην μ.μ. επραγματοποιήθη εις το θέατρον «Γκλόρια» η προαγγελθείσα συγκέντρωσις των εθνικών φοιτητικών συλλόγων, η οποία εσημείωσεν επιτυχίαν. Πλέον των 5.000 σπουδασταί […]. Εθνικός τόνος επεκράτησε καθ’ όλην την διάρκειαν της συγκεντρώσεως και κατά την πραγματοποιηθείσαν εν συνεχεία μέχρι της πλατείας Ομονοίας πορείαν. Προς τους φοιτητάς ωμίλησαν οι κ.κ. Β. Πάικος εκ μέρους των Αιτωλοακαρνάνων σπουδαστών, Ι. Βλασταράκης εκ μέρους των Λακώνων σπουδαστών και ο δημοσιογράφος κ. Χρονόπουλος. […] Εις τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου επραγματοποιήθη αντισυγκέντρωσις των «Λαμπράκηδων», η οποία απέτυχε παταγωδώς. Οι συγκεντρωθέντες δεν υπερέβησαν τους 300 και με προκλητικά κομμουνιστικά συνθήματα, όπως «ο Σωτήρης ζη», «θάνατος στους απέναντι» και το προκλητικώτερον όλων, το οποίον εκραυγαζαν ρυθμικώς «θα – σας – σφά – ξω – με», προσεπάθησαν να δημιουργήσουν ταραχάς. Εις τα συνθήματα αυτά οι εθνικόφρονες φοιτηταί απήντων διά των συνθημάτων «ομαλότητα», «Κωνσταντίνος» και «όχι άλλος Δεκεμβρης». […] Η θρασύτης όμως των «Λαμπράκηδων» δεν περιωρίσθη εις τα συνθήματα. Πολλοί εξ αυτών υπεισήλθον και διά προκλητικών φράσεων, όπως «φασιστόμουτρα, διαλυθήτε», «φύγετε προδότες» κ.λπ. Ηθέλησαν να διασαλεύσουν την τάξιν.

ΣΥΝΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΥΠΟ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ: Τέσσαρες εξ αυτών [των «Λαμπράκηδων»] συνελήφθησαν υπό των ιδίων των [εθνικοφρόνων] φοιτητών και παρεδόθησαν εις την αστυνομίαν.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ: Η επιτροπή αγώνος των εθνικών φοιτητικών συλλόγων κατήγγειλε χθες δι’ ανακοινώσεώς της την προσπάθειαν διασαλεύσεως της τάξεως υπό των «Λαμπράκηδων» και ετόνισεν ότι εις το μέλλον οι εθνικόφρονες φοιτηταί θα αγωνισθούν σθεναρώς υπέρ της δημοκρατίας και της γαλήνης του τόπου.

«ΤΟ ΡΕΜΑΛΙ ΤΗΣ ΦΩΚΙΩΝΟΣ ΝΕΓΡΗ»: Εληξε το γύρισμα της ταινίας «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη», εις την οποίαν συμμετέχουν οι ηθοποιοί Δέσπω Διαμαντίδου, Λ. Διανέλλος, Α. Φιλιππίδης, Α. Γιαννακάς, Αλεξάνδρα Λαδικού κ.ά. Σκηνοθέτης του έργου είναι ο Κ. Καραγιάννης.