ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 7-VIII-1965

ΝΟΜΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ: Ουασιγκτών, 6.- Ο πρόεδρος Λύντον Τζόνσον εκύρωσε σήμερον διά της υπογραφής του τον νόμον περί εκλογικών δικαιωμάτων [Voting Rights Act], τονίσας ότι «τα τελευταία δεσμά» των Αμερικανών νέγρων κατηργήθησαν.

ΑΝΤΙΠΑΠΑΝΔΡΕΪΚΟΝ ΜΕΝΟΣ: Νέα Υόρκη, 6. (Του ανταποκριτού μας Σ. Κοντομήτρου).- Οι «Τάιμς» παρέχουν σήμερον εις τα εκατομμύρια του διεθνούς αναγνωστικού κοινού των την πραγματικήν εικόνα του κ. Γεωργίου Παπανδρέου ως πολιτικού, την οποίαν σκιαγραφεί ο κ. Ελλις Μπριγκς [Ellis O. Briggs, φωτογραφία], τέως πρέσβυς εις τας Αθήνας, διακεκριμένος διπλωμάτης, θερμός φιλέλλην, βαθύς γνώστης των ελληνικών πραγμάτων. Εις την δημοσιευομένην σήμερον επιστολήν του, ο κ. Μπριγκς τονίζει ότι ο Τσώρτσιλ, ο οποίος δεν ηνείχετο τους ανοήτους, εξεδίωξε προ εικοσαετίας τον κ. Παπανδρέου από την εξουσίαν διά να σώση την Ελλάδα από τους κομμουνιστάς. […] Δεν είναι μόνον δημαγωγός, αλλά ανίκανος να κυβερνήση, παράγων εντυπωσιακούς θορύβους, όπως ο δικτάτωρ της Κούβας Φιδέλ Κάστρο. […] Ως ηγέτης της Κυβερνήσεως φέρει καταστροφάς. […] Ο Αμερικανός διπλωμάτης προσθέτει εις την επιστολήν του ότι ο κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής έδωσε εις την Ελλάδα την καλυτέραν Κυβέρνησιν από την εποχήν της ανεξαρτησίας από την Τουρκίαν.

ΚΑΤΑΘΕΣΙΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ: Η κ. Μάργκαρετ Παπανδρέου, σύζυγος του πρώην υπουργού, προσήλθε χθες την 9ην πρωινήν ενώπιον του εισηγητού του Διαρκούς Στρατοδικείου Αθηνών κ. Γ. Λαγάνη, και ανεκρίθη διά την υπόθεσιν της συνωμοτικής οργανώσεως «ΑΣΠΙΔΑ. […].