ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 10.VΙΙΙ.1965

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΝ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΧΟΥΝΤΙΚΟ) ΚΙΤΣ: Με λαμπρότητα και εξαιρετικήν οργάνωσιν εγένοντο το απόγευμα της Κυριακής εις το Παναθηναϊκόν Στάδιον αι στρατιωτικαί επιδείξεις, επί τη 16η επετείω της νίκης του Γράμμου και του Βίτσι και επ’ ευκαιρία της ημέρας της πολεμικής αρετής των Ελλήνων. […] Εις την τελετήν παρέστησαν ο προεδρεύων της Βουλής των Ελλήνων κ. Εμμανουήλ Μπακλατζής, ο υπουργός Αμύνης κ. Σταύρος Κωστόπουλος, ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γεώργιος Πλυτάς, η ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, το προεδρείον των Αχέπανς και χιλιάδες λαού. […] Εν αρχή εγένετο άψογος και επιβλητική παρέλασις αντιπροσωπευτικών στρατιωτικών τμημάτων και επηκολούθησεν αναπαράστασις της πομπής των Παναθηναίων. Εν συνεχεία εγένοντο επιδείξεις υπό ανδρών της στρατιωτικής σχολής σωματικής αγωγής, ασκήσεις διαπεραιώσεως από αερογέφυραν υπό δυνάμεως των Λ.Ο.Κ., επιδείξεις τζούντο, καράτε και ζίου-ζίτσου, επιδείξεις ταχείας τάξεως πυροβολαρχίας, εκτέλεσις βολών εις μεγάλας υψώσεις και επίδειξις μοτοσυκλεττιστών της ΕΣΑ. Υποβλητικόν ήτο το μέρος του προγράμματος όπου οπλίται του ΚΕΤ εσχημάτισαν εις την σφενδόνην με ανημμένας δάδας τον χάρτην της Κύπρου. Συμβολικαί αναπαραστάσεις επίσης της Ελλάδος, της Ελευθερίας, της Β. Ηπείρου και Κύπρου εγένοντο υπό νεανίδων του Λυκείου Ελληνίδων. Η τελετή έκλεισε με εθνικούς χορούς και καύσιν βεγγαλικών.

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά τρίωρον σύσκεψιν της ομάδος των 145 βουλευτών της Ενώσεως Κέντρου, ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου επέτυχεν νέαν «πύρρειον» νίκην. Η ομάς ετάχθη διά ψήφων 113 κατά 26 -επί 139 παρόντων- εναντίον του σχηματισμού Κυβερνήσεως από τον κ. Στ. Στεφανόπουλον. […] Κατά την συζήτησιν […] ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου επανέλαβε τας γνωστάς θέσεις του (εντολή εις τον ίδιον ή εκλογαί) και ωμίλησε περί καταχρήσεως των δικαιωμάτων του Βασιλέως διά του διορισμού άλλου στελέχους -εκτός του αρχηγού του κόμματος- ως πρωθυπουργού και περί δήθεν προσπαθειών διαλύσεως της Ε.Κ., διά της μεθόδου κατασκευής Κυβερνήσεων. Οι κ.κ. Στέφανος Στεφανόπουλος, Σάββας Παπαπολίτης και Ηλίας Τσιριμώκος, ανέπτυξαν τους εθνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς λόγους, διά τους οποίους ο Βασιλεύς αποκλείει τας εκλογάς, εξήγησαν διατί επιβάλλεται η λύσις Στεφανοπούλου και επεσήμαναν τους κακούς χειρισμούς του κ. Γεωργίου Παπανδρέου και τας αδυναμίας, που ωδήγησαν εις την κρίσιν.