ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 13.VIII.1965

ΟΞΥΝΣΙΣ: Ο [αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου] κ. Γεώργιος Παπανδρέου ώξυνε, σκοπίμως, έτι περαιτέρω τας σχέσεις του με τον Ανακτα, διατυπώσας κατά την χθεσινήν ακρόασίν του ευθέως την απειλήν καθεστωτικού, συνοδεύων την απειλήν του με την διαπίστωσιν ότι έχει ήδη δημιουργηθή «λαϊκόν μέτωπον» εις την βάσιν μεταξύ των οπαδών του και των κομμουνιστών. Επί της ακροάσεως η [τελούσα υπό παραίτησιν] Κυβέρνησις [Γεωργίου Αθανασιάδου – Νόβα] ανεκοίνωσεν ότι ο Βασιλεύς, ακούσας τας γνωστάς απόψεις, απέρριψε τα επαναληφθέντα αιτήματα του κ. Παπανδρέου, εμμένων εις την γνώμην ότι υπό τας παρούσας συνθήκας ούτε εκλογαί είναι δυναταί ούτε ανάθεσις της εντολής εις τον κ. Παπανδρέου. […]

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σχολιάζων ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος τας δηλώσεις του κ. Παπανδρέου εχαρακτήρισεν απαράδεκτον δι’ ελευθέρας δημοκρατίας το ότι ο αρχηγός ενός κόμματος αυτοτιτλοφορείται «ηγέτης του λαού». Επίσης επέκρινε δριμύτατα τον κ. Παπανδρέου, διότι ενώ ο ίδιος ωμολόγησεν ότι είναι ο υποκινητής των οχλοκρατικών εκδηλώσεων, προβάλλει αίτημα αμέσων εκλογών διά να ματαιώση το «λαϊκόν μέτωπον», το οποίον ο ίδιος εδημιούργησεν από προσωπικούς καθαρώς λόγους.

«ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ»: Με το ρωσικόν επιβατηγόν «Λάτβια» αφίκοντο χθες εις τον Πειραιά 35 επαναπατριζόμενοι παλαιοί συμμορίται και μέλη των οικογενειών των. Με το ίδιον σκάφος αφίκοντο και 37 παλιννοστούντες Ρωσοπόντιοι, οι οποίοι είχον εγκατασταθή εις την Ρωσίαν, μετά την κατάρρευσιν του ρωσικού μετώπου εις την Τραπεζούντα κατά τον πρώτον παγκόσμιον πόλεμον.

ΟΧΛΟΚΡΑΤΙΑ: Με νέας οχλοκρατικάς εκδηλώσεις επεχείρησαν χθες την εσπέραν να δημιουργήσουν ανωμαλίας εις το κέντρον των Αθηνών 3.000 περίπου «Λαμπράκηδες» και φοιτηταί, συγκεντρωθέντες εις τα προπύλαια του Πανεπιστημίου και 2.000 περίπου οικοδόμοι και άλλοι εργάται, συγκεντρωθέντες εις το θέατρον «Γκλόρια».

ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑ: Τελ Αβίβ, 12.- Ο δρ Πολφ Πάουλς, πρώτος πρέσβυς της Δυτικής Γερμανίας εις το Ισραήλ, επεσκέφθη σήμερον το μνημείον εις μνήμην των 6 εκατομμυρίων Ισραηλιτών που εθανατώθησαν εις τα ναζιστικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Περί μυστικισμού». Υπό του κ. Γεωργ. Φαράντου.