ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 31.VΙΙΙ.1965

«GEMINI 5»: Ακρωτήριον Κέννεντυ, 30.– Οι αστροναύται Γκόρντον Κούπερ και Τσαρλς Κόνραντ επέστρεψαν σήμερον αεροπορικώς ενταύθα αφ’ ου επετέλεσαν το ιστορικόν των κατόρθωμα οκταημέρου πτήσεως εις το Διάστημα. […] Συνέλεξαν ωφελίμους πληροφορίας επί των αντιδράσεων της μακροχρονίου ελλείψεως βαρύτητος, που θα χρησιμοποιηθούν εις τας προσεχείς πτήσεις του προγράμματος «Τζέμινι» ως και του προγράμματος «Απόλλων» διά την αποστολήν ανθρώπου εις την Σελήνην.

ΠΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ ΤΟΥ ΣΤΕΜΜΑΤΟΣ: Μετά την καταψήφισιν της Κυβερνήσεως Τσιριμώκου, ο Βασιλεύς απεδέχθη την εσπέραν χθες εισήγησιν του παραιτηθέντος πρωθυπουργού όπως συγκληθή αύριον ή μεθαύριον Συμβούλιον του Στέμματος. Η σύνθεσις του Συμβουλίου, επί ευρυτέρας, ως προβλέπεται, της συνήθους βάσεως, αναμένεται να καθορισθή σήμερον.

ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ ΔΙΑ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΝ: Η «Σίβυλλα» του Αγγέλου Σικελιανού και ο «Ιππόλυτος» του Ευριπίδου, που θα αναβιβασθούν υπό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, η μεν πρώτη εις το Ηρώδειον και η δευτέρα εις το «Θέατρον Λυκαβηττού», ήσαν το θέμα συνεντεύξεως Τύπου του σκηνοθέτου κ. Σωκράτους Καραντινού, που είναι και διεθυντής της Κρατικής Σκηνής Θεσσαλονίκης. […] Η τραγωδία αυτή του Σικελιανού, παρά την φήμην της, ως αντιθεατρικού έργου, είναι ακριβώς το αντίθετον, κατά τον σκηνοθέτην. Ο λόγος της «είναι τραγικός, ηθικός, αποκαλυπτικός και βαθύτατα πνευματικός», την έγραψεν δε ο ποιητής «αιμάσσων ο ίδιος». Επίσης ο λόγος της «Σίβυλλας» έχει όλα τα προτερήματα του ελληνικού λόγου. Αναφερόμενος εις την όλην θεατρικήν ποίησιν του Σικελιανού ο κ. Καραντινός εκφράζει την άποψιν ότι δι’ αυτής ο ποιητής αναδεικνύεται πρωτοπόρος της τάσεως διά μίαν επιστροφήν εις το ποιητικόν θέατρον. […].

ΝΟΛΛΑΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΣΤΗΣ: Εις την εβδομάδα «Ελληνικού κινηματογράφου» εδηλώθησαν αι ταινίαι: […]. Μικρού μήκους: […] «Μιάς δεκάρας ιστορία», του Δημήτρη Νόλλα.

ΓΕΝΕΘΛΙΑ ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ: Τα δημόσια κτίρια και αι πρεσβείαι εσημαιοστολίσθησαν χθες επ’ ευκαιρρία των γενεθλίων της Βασιλίσσης Αννης-Μαρίας.