ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 19.X.1965

ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΙΣ ΑΓΚΥΡΑΣ: Ηνωμένα Εθνη, 18.- Η δήλωσις του Τούρκου πρωθυπουργού κ. Σ. Ουργκιοπλού [Ali Suat Hayri Ürgüplü], ο οποίος ηπείλησεν απροκαλύπτως την επανάληψιν των βανδαλισμών του Σεπτεμβρίου 1955 εις βάρος των Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως και του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προεκάλεσε δυσμενεστάτας εναντίον της Τουρκίας αντιδράσεις μεταξύ των ενταύθα ξένων αντιπροσωπειών. Κατόπιν τούτου, η τουρκική αντιπροσωπεία επεκοινώνησε με την Αγκυραν και συνέστησεν όπως εξευρεθή τρόπος αμβλύνσεως της δημιουργηθείσης εντυπώσεως. Επηκολούθησε, πράγματι, κατά τηλεγράφημα εξ Αγκύρας, δήλωσις του προέδρου Τζ. Γκιουρσέλ [Cemal Gürsel], ο οποίος απεδοκίμασε τας δηλώσεις του κ. Ουργκιοπλού. Από διπλωματικής σκοπιάς, αι δηλώσεις του Τούρκου πρωθυπουργού τοποθετούνται εντός του πλαισίου της εντεινομένης πιέσεως της Τουρκίας επί της Ελλάδος διά τη διεξαγωγήν συνομιλιών και την εξεύρεσιν συμβιβαστικής λύσεως του κυπριακού. Και θεωρείται, από της πλευράς αυτής, χαρακτηριστικόν το γεγονός ότι η τουρκική Κυβέρνησις προβαίνει εκ νέου εις απειλάς ότι θα φθάση και μέχρι στρατιωτικής επεμβάσεως.

ΝΟΜΠΕΛ ΣΤΟΝ ΣΟΛΟΧΩΦ: Παρίσιοι, Οκτώβριος.- Ο Μιχαήλ Σόλοχωφ είναι ο τρίτος Ρώσος συγγραφεύς, μετά τον Ιβάν Μπούνιν και τον Μπορίς Παστερνάκ –ο οποίος δεν το απεδέχθη– εις τον οποίον απενεμήθη το Βραβείον Νομπέλ Λογοτεχνίας. […] Εις το σκεπτικόν της αποφάσεως των κριτών της Στοκχόλμης εξαίρεται «η καλλιτεχνική δύναμις και αρτιότης με την οποίαν, εις το έπος του “Ο ήρεμος Ντον” έδωσε δημιουργικήν έκφρασιν εις μίαν φάσιν της ιστορίας του ρωσικού λαού».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΙ ΑΘΗΝΑ ΜΙΧΑΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Οι γάμοι των ηθοποιών Γ. Μιχαλακοπούλου και Αθηνάς Καραγιάννη ετελέσθησαν χθες εις τον ιερόν ναόν του Αγίου Γεωργίου Καρύτση. Παράνυμφος ήτο ο κ. Δ. Παπαμιχαήλ.

ΕΠΙΦΥΛΛΙΣ: «Αναγωγή στη Μονάδα». Υπό του κ. Γ. [ιώργου] Θέμελη. (Αναφέρεται στους ποιητές Ολγα Βότση και Σαράντο Παυλέα.)