ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22.X.1965

ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: 630 συνδρομηταί ενεγράφησαν μέχρι τούδε διά να παρακολουθήσουν τας εφετεινάς συναυλίας της Συμφωνικής Ορχήστρας Βορείου Ελλάδος, η οποία θα εκτελέση την προσεχή Δευτέραν [25 Οκτωβρίου 1965] εις την Θεσσαλονίκην πρόγραμμα περιλαμβάνον την «Δευτέραν Συμφωνίαν» του Ντβόρζακ, την σουΐτα «Παληοί χοροί και τραγούδια» του Ρεσπίγκι και το «Κοντσέρτο για βιολοντέλλ» του Σούμαν. Διευθύνει ο κ. Γ. Θυμής και μετέχει ως σολίστ ο βιολοντελλίστας Σ. Ταχιάτης.

ΝΑΖΙΣΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: Βόννη, 21.- Προβάλλεται ενταύθα η πρώτη ναζιστική πολεμική προπαγανδιστική ταινία που επιτρέπεται να προβληθή εις την Δυτικήν Γερμανίαν από της λήξεως του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου. Πρόκειται περί της ταινίας «Κόλμπεργκ» του Φάιτ Χάρλαν και έχει ως υπόθεσιν την αντίστασιν ενός παρακτίου οχυρού της Πρωσσίας εναντίον των στρατευμάτων του Ναπολέοντος. Η ταινία παρηγγέλθη υπό του χιτλερικού υπουργού Προπαγάνδας Δρος Γκαίμπελς, διά να ανυψώση το ηθικόν των Γερμανών κατά τους τελευταίους μήνας του πολέμου. Εκτοτε δεν είχε προβληθή. [Σημ. «Φ»: Ο Veit Harlan είχε σκηνοθετήσει την απαισίας μνήμης ταινία «Ο Εβραίος Σους» το 1942 που προβλήθηκε στις κατεχόμενες από την Γερμανία χώρες.]

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ: Συναυλία ελαφράς μουσικής το πρόγραμμα της οποίας περιλαμβάνει λαϊκά τραγούδια γνωστών Ελλήνων συνθετών, θα δοθή το πρώτον δεκαήμερον του Νοεμβρίου εις αίθουσαν κεντρικού θεάτρου υπό την διεύθυνσιν του κ. Γ. Κατσαρού.

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΔΑΓΝΗΣ: Συνήλθεν χθες την 7.30 μ.μ. υπό την προεδρίαν του κ. πρωθυπουργού [Στεφάνου Στεφανοπούλου] το Υπουργικόν Συμβούλιον εις την τακτικήν εβδομαδιαίαν συνεδρίασίν του. […]. Απεφασίσθη η τοποθέτησις του κ. Γ. Δαγνή ως γενικού διευθυντού του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας (ΕΙΡ).

ΡΑΔΙΟΠΕΙΡΑΤΕΣ:  (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) Φαίνεται ότι απεκτήσαμεν και τέντυ – μπόυς των αιθέρων. Εχω λάβει δύο γράμματα αναγνωστών μου, οι οποίοι με βεβαιώνουν ότι ανοίγοντες το ραδιόφωνον ήκουσαν χυδαίας φράσεις, από άγνωστον πομπόν. Με την ευκολίαν που συναρμολογούνται σήμερον αι συσκευαί ραδιοφωνικών εκπομπών το πράγμα δεν είναι παράδοξον. Εν τούτοις η ανακάλυψίς των δεν είναι δύσκολος. Και ποιναί προβλέπονται από τον νόμον όσον χρειάζονται αυστηραί, διά να σταματήση η μόδα.