ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4.XΙ.1965

49-chronia-prin-amp-8230-4-xi-1965-2052631

ΑΠΑΓΩΓΗ ΜΠΕΝ ΜΠΑΡΚΑ: Παρίσιοι, 3.– Ο κ. Μωχάμετ Μπεν Μπάρκα, αδελφός του Μαροκηνού ηγέτου της αντιπολιτεύσεως κ. Μέχντι Μπεν Μπάρκα, εδήλωσε χθες την νύκτα ότι υπέβαλε μήνυσιν επί απαγωγή εναντίον αγνώστων. Συμφώνως προς τον κ. Μωχάμετ Μπεν Μπάρκα, (φωτογραφία), ο αδελφός του απήχθη την παρελθούσαν Παρασκευήν [29 Οκτωβρίου 1965] υπό δύο ατόμων. [Σημ. «Φ»: Η υπόθεσις Μπεν Μπάρκα δεν έχει ακόμη διαλευκανθεί πλήρως. Ο Μαροκηνός πολιτικός απήχθη από την μπρασερί Λιππ επί του βουλεβάρτου Σαιν Ζερμαίν των Παρισίων και εδολοφονήθη. Εχει αναφερθεί εμπλοκή του Μαροκηνού στρατηγού Ουφκίρ και μελών γαλλικών υπηρεσιών.]

ΕΘΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ: Ο [αρχηγός της Ενώσεως Κέντρου] κ. Γεώργιος Παπανδρέου συνηγόρησεν υπέρ του κυβερνητικού αιτήματος [κυβέρνησις Στεφάνου Στεφανοπούλου] διά την παροχήν οικονομικής ενισχύσεως εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, εις χθεσινήν του συνομιλίαν, με τον Αμερικανόν πρεσβευτήν κ. Φίλιπ Τάλμποτ. […] Ο κ. Γεώργιος Παπανδρέου, διά της χθεσινής του θέσεως, επιθυμεί να εμφανισθή ως αιρόμενος υπεράνω των πολιτικών αντιθέσεων και ως εμπνεόμενος από την ανάγκην εξυπηρετήσεως των πραγματικών συμφερόντων της χώρας. Πολιτικοί παράγοντες της εθνικής παρατάξεως [ΕΡΕ] παρετήρουν, όμως, σχετικώς, ότι η ενέργεια του κ. Γεωργίου Παπανδρέου πρέπει να υπαγορεύεται και από πλέγμα ενοχής, εφ’ όσον η Κυβέρνησίς του είναι υπεύθυνος διά την χαώδη σημερινήν κατάστασιν της οικονομίας, με την απρογραμμάτιστον πολιτικήν των αλογίστων παροχών, την οποίαν εφήρμοσε.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ: Ωρκίσθησαν χθες ενώπιον του υπουργού Παιδείας κ. Στέλιου Αλλαμανή οι ακόλουθοι εξ πρώτοι τακτικοί καθηγηταί της Φιλοσοφικής Σχολής Ιωαννίνων. Οι ορκισθέντες είναι οι κ.κ. Ι. Καλέρης, της αρχαίας ιστορίας, Δ. Λουκάτος, της λαογραφίας, Γ. Θεοχαρίδης, της ιστορίας των μέσων χρόνων, Σ. Δάκαρης, της κλασσικής αρχαιολογίας, Ν. Κονομής, της β΄ έδρας της κλασσικής φιλολογίας και Θ. Κακριδής, της α΄ έδρας της κλασσικής φιλολογίας.