ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 27.XΙ.1965

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΟΣ «ASTERIX»: Παρίσιοι, 26.- Εν όψει των προεδρικών εκλογών, που θα διεξαχθούν εις την Γαλλίαν την 5ην Δεκεμβρίου, ενισχύθη σημαντικώς σήμερον το γόητρον και το κύρος της Γαλλίας και του προέδρου Ντε Γκωλλ χάρις εις το σημερινόν πρώτον γαλλικόν διαστηματικόν επίτευγμα. Ηδη η Γαλλία διά της εκτοξεύσεως -από το κέντρον πυραυλικών ερευνών εις την Σαχάραν- και της θέσεως επί τροχιάς περί την Γην του πρώτου δορυφόρου της «Α-1» τη βοηθεία γαλλικού επίσης τριωρόφου πυραύλου κατέστη η τρίτη εις τον κόσμον διαστηματική δύναμις μετά την Σοβιετικήν Ενωσιν και τας Ηνωμένας Πολιτείας. […] Ο πρόεδρος της Γαλλίας στρατηγός Ντε Γκωλλ εξέδωσε σήμερον συναφώς την ακόλουθον ανακοίνωσιν: Η θέσις εις τροχιάν του πρώτου γαλλικού δορυφόρου «Α-1» διά γαλλικού πυραύλου αποτελεί σημαντικόν επίτευγμα διά το οποίον ολόκληρος η Γαλλία θα πρέπει να είναι υπερήφανος και ευτυχής. […].»

ΕΛΛΑΣ ΚΑΙ DDR: Υπεγράφη χθες εις την Τράπεζαν της Ελλάδος η νέα διά το 1966 εμπορική τραπεζιτική συμφωνία μεταξύ Ελλάδος και Ανατολικής Γερμανίας [DDR, Γερμανική Δημοκρατική Πολιτεία]. Δι’ αυτής το ύψος των εμπορικών ανταλλαγών δι’ εκάστην πλευράν καθορίζεται εις 16 εκατομμύρια δολλάρια, αυξανόμενον ούτω κατά 50% περίπου εν συγκρίσει με το 1965. […].

ΚΚΕ ΚΑΙ ΚΚΣΕ: Εν σχέσει προς τα δημοσιευθέντα περί διαβήματος του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Θ. Ρέντη προς τον εν Αθήναις πρεσβευτήν της Ρωσίας κ. Κοριούκιν, ως προς το ανακοινωθέν επί της συναντήσεως εκπροσώπων του ΚΚΕ [Κ. Κολιγιάννης] και του ΚΚΣΕ [Λ. Μπρέζνιεφ], ανεκοινώθη εκ της εν Αθήναις ρωσικής πρεσβείας ότι ο πρεσβευτής κ. Κοριούκιν απέρριψε το ανωτέρω διάβημα ως απολύτως αδικαιολόγητον. Ο Ρώσος διπλωμάτης ετόνισεν ότι πρόκειται περί γεγονότος το οποίον αφορά εις τας σχέσεις μεταξύ δύο κομμάτων και όχι εις τας σχέσεις μεταξύ κρατών.