49 χρόνια πρίν… 4.XΙI.1965

1' 12" χρόνος ανάγνωσης

LA TOUR MONTPARNASSE: Παρίσιοι, Δεκέμβριος.– Οι υποστηρίζοντες την ανάγκην όπως η γαλλική πρωτεύουσα διατηρήση την παλαιάν, πατροπαράδοτον οικοδομικήν γραμμήν της υπέστησαν εσχάτως σοβαράν ήτταν, όταν το Δημοτικόν Συμβούλιον της πόλεως εψήφισεν υπέρ της ανεγέρσεως ουρανοξύστου ύψους 200 περίπου μέτρων επί της θέσεως εις την οποίαν ανηγείρετο ο παλαιός σιδηροδρομικός σταθμός του Μονπαρνάς. […] Ο πύργος, όταν θα είναι έτοιμος, θα υπερβαίνη εις ύψος τους δύο πύργους της περιφήμου εκκλησίας της Παναγίας των Παρισίων, καθώς και τον θόλον του Πανθέου και άλλων χαρακτηριστικών μνημείων της γαλλικής πρωτευούσης. (Εις την φωτοφραφίαν, αριστερά ο πύργος Μονπαρνάς και δεξιά ο θόλος του Πανθέου και ο ουρανοξύστης του Πανεπιστημίου Ζυσιέ.)

ΣΚΑΝΔΑΛΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΑ ΣΤΡΑΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΝΣΦΗΛΝΤ: Μόναχον, 3.– Η ηθοποιός Τζαίην Μάνσφηλντ (φωτογραφία) και ο κ. Φραντς Γιόζεφ Στράους, πρόεδρος του Χριστιανικού – Κοινωνικού κόμματος της Βαυαρίας, ενήγαγον επί δυσφημήσει τον διευθυντήν του γερμανικού περιοδικού «Ντερ Σπήγκελ» κ. Αουγκστάιν. Κατά την διάρκειαν της δίκης, την οποίαν είχεν εγείρει ο κ. Στράους εναντίον του κ. Αουγκστάιν τον παρελθόντα Απρίλιον, ο διευθυντής του «Σπήγκελ» ισχυρίσθη ότι η Αμερικανίς ηθοποιός είχε προσληφθή τον Ιούνιον του 1960 υπό της εταιρίας κατασκευής αεροπλάνων «Λόκχηντ» διά να γευματίση ιδιαιτέρως μετά του κ. Στράους, όστις την εποχήν εκείνην ήτο υπουργός της Αμύνης. Η Τζέην Μάνσφηλντ είχε διαψεύσει τους ισχυρισμούς αυτούς, υπογραμμίζουσα ότι δεν εγνώριζε τον κ. Στράους και ότι ουδέποτε εγευμάτισεν ιδιαιτέρως με αυτόν, διά τον απλούστατον λόγον ότι την εποχήν εκείνην ευρίσκετο εις τον 7ον μήνα της εγκυμοσύνης της και απέφευγε να εμφανίζεται δημοσία.