ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 10.XΙI.1965

ΝΤΗΝ ΡΑΣΚ: Ουασιγκτών, 9.- Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κ. Ντην Ρασκ, εις συνέντευξίν του προς τους αντιπροσώπους του Τύπου, εκάλεσε την Σοβιετικήν Ενωσιν να συνεργασθή μετά της Βρετανίας διά την επανασύγκλησιν της διασκέψεως της Γενεύης επί της Ινδοκίνας, προς αναζήτησιν λύσεως διά το πρόβλημα του Βιετνάμ. Αν η διάσκεψις αυτή συγκληθή, ως προετάθη υπό της Βρετανίας, προσέθεσεν, αι Ηνωμέναι Πολιτείαι θα είναι παρούσαι και θα ήσαν διατεθειμέναι να εργασθούν αόκνως διά μίαν ειρηνικήν ρύθμισιν της καταστάσεως εις την ΝΑ Ασίαν. Ο κ. Ρασκ είπεν ότι η επίτευξις εκεχειρίας θα είναι το πρωταρχικόν θέμα μιας τοιαύτης διασκέψεως και ότι εκείνο το οποίον χρειάζεται είναι ο «στρατιωτικός διαχωρισμός» του Νοτίου Βιετνάμ από το Βόρειον Βιετνάμ.

ΤΑΚΗΣ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ: «Ο θεατρικός χώρος» είναι ο τίτλος πολυσελίδου δοκιμίου του σκηνοθέτου κ. Τάκη Μουζενίδη. Πρόκειται περί ιστορικής ανασκοπήσεως και αισθητικής αναλύσεως της εννοίας του θεατρικού χώρου και της χρησιμοποιήσεώς του από τον σκηνοθέτην, αποτελεί δε συμπλήρωσιν και επέκτασιν της επιστημονικής ανακοινώσεως την οποίαν έκαμεν ο κ. Μουζενίδης εις το σεμινάριον του Πανεπιστημίου της Βιέννης (Αύγουστος 1965), με την ευκαιρίαν του Φεστιβάλ του Μπρέγκενς.

ΛΑΖΑΝΗ ΕΓΚΩΜΙΟΝ:  (Από κριτική του Αιμιλίου Χουρμουζίου για την παράσταση του έργου του Edward Albee «Ποιος φοβάται την Βιρτζίνια Γουλφ;» σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν.) « […]Οι εξοντωτικοί ρόλοι ανήκουν βεβαίως στο ζεύγος των πανθήρων, στον Τζωρτζ (Γιώργος Λαζάνης) και στη Μάρθα (Νέλλα Αγγελίδου). Ο πρώτος εκάλπασε με άνεση. Κωμικός όπου έπρεπε, σατανικός όταν εχρειάζετο, αγρίως είρων για να καλύψη τα ψυχικά του τραύματα, κυνικός ή δραματικά μπλαζέ, έδωσε μια πράγματι αξιοθαύμαστη αληθινότητα στο πρόσωπο αυτού του εθελοντού της συζυγικής κολάσεως. […].»

ΦΩΝΤΑΣ ΚΟΝΔΥΛΗΣ: Τα νέα βιβλία. Φώντα Κονδύλη: «Ο γείτονας Ηρόστρατος». Διηγήματα. Σχ. 8ον. Σελ. 125. Εκδόσεις «Φέξη». Αθήναι 1965.

ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΕΛΑΝΟΣ: Ολόκληρος η δύναμις της Γενικής Ασφαλείας καταζητεί από των πρωινών ωρών χθες τον Σταύρον Κατελάνον.