ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 12.IΙ.1966

«ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ» ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ: Μόσχα, Φεβρουάριος.- Το πρακτορείον ΤΑΣΣ, σχολιάζον την στάσιν των δικαζομένων Ρώσων συγγραφέων αναφέρει ότι «οι Σινυάφσκι και Ντάνιελ προσπαθούν να απορρίψουν την ευθύνην διά τα εγκλήματά των, παρ’ όλον ότι η εχθρική στάσις των επεβεβαιώθη όχι μόνον εκ των συκοφαντικών, και αντισοβιετικών έργων των, αλλ’ επίσης εκ των μαρτυρικών καταθέσεων και υλικών αποδείξεων.» Σημ. «Φ»: [Είναι αυτονόητο ότι στις πραγματικές δημοκρατίες το αδιάσειστον των στοιχείων της κατηγορίας το διακριβώνει και το επιβεβαιώνει μόνον -μετά την επ’ ακροατηρίω δίκη- το δικαστήριο και όχι τα δημοσιογραφικά πρακτορεία, όπως εν προκειμένω το σοβιετικό ΤΑΣΣ.] Παρ’ όλον ότι το ΤΑΣΣ ομιλεί περί «δημοσίας δίκης», είναι γεγονός ότι οι ξένοι ανταποκριταί απεκλείσθησαν και άλλη πηγή πληροφοριών περί του τι συμβαίνει εντός της αιθούσης του δικαστηρίου δεν υπάρχει εκτός εκείνων που μεταδίδει το ραδιόφωνον της Μόσχας, η «Ισβέστια» και το ΤΑΣΣ. […] Εις το λονδίνον ο Ρώσος συγγραφεύς Βαλέρυ Ταρσής εδήλωσεν ότι η απόφασις της δίκης Σινυάφσκι – Ντάνιελ έχει εκ των προτέρων «συμφωνηθή» μεταξύ της υπερασπίσεως και της κατηγορίας. […].

ΕΛΛΑΣ – ΑΛΒΑΝΙΑ: Κέρκυρα, 11.- Εγνώσθη σήμερον, ότι την 11ην πρωινήν της Δευτέρας [7 Φεβρουαρίου 1966], ενώ το ελληνικόν αλιευτικόν «Δέσποινα» ηλίευεν εντός των ελληνικών χωρικών υδάτων εις το βόρειον στενόν της Κερκύρας προς Αλβανίαν, εδέχθη επίθεσιν αλβανικού περιπολικού. Το αλβανικόν περιπολικόν υπό την απειλήν των όπλων διέταξε το πλήρωμα του ελληνικού αλιευτικού να το ακολουθήση εις τον αλβανικόν λιμένα των Αγίων Σαράντα. Το πλήρωμα ηρνήθη. Εν τω μεταξύ ενεφανίσθη εις τον ορίζοντα ελληνικόν περιπολικόν και οι Αλβανοί τρομοκρατηθέντες ετράπησαν εις φυγήν.

Ι. Θ. ΚΑΚΡΙΔΗΣ: Παρητήθη ο κ. Ι. Κακριδής από την προεδρίαν του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου, προ της χθεσινής αναχωρήσεώς του εις Ηνωμένας Πολιτείας.

ΜΑΡΙΟΣ ΠΛΩΡΙΤΗΣ: Αύριον Κυριακήν, 11 π.μ. θα ομιλήση εις τον κινηματογράφον «Τιτάνια» Χαλανδρίου ο λογοτέχνης κ. Μάριος Πλωρίτης με θέμα: «Ο πνευματικός άνθρωπος στη σύγχρονη κοινωνία».