ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 6.IΙI.1966

49-chronia-prin-amp-8230-6-iii-1966-2071597

«ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ»: Εξ αφορμής επαναλαμβανομένων δημοσιευμάτων περί δήθεν κινδύνων εκτροπής, εξεδόθη η ακόλουθος κυβερνητική ανακοίνωσις: «Είναι εντελώς τεχνητός ο θόρυβος περί κινδύνου επιβολής δικτατορίας. Και αν προβάλλεται, τούτο είναι αποτέλεσμα της τακτικής της εξαλλοσύνης και της οξύτητος την οποίαν επέλεξαν οι επιθυμούντες να προωθήσουν τα σχέδιά των εις βάρος της ομαλής πολιτικής εξελίξεως. Οπωσδήποτε, ο Ανώτατος Αρχων [Βασιλεύς Κωνσταντίνος], η Κυβέρνησις [Στεφάνου Στεφανοπούλου], ο πολιτικός κόσμος και ο λαός εμμένουν εις την προσήλωσιν εις τους δημοκρατικούς θεσμούς. Και τούτο αποτελεί την καλυτέραν απόδειξιν ότι είναι ανύπαρκτος ο κίνδυνος εκτροπής. Ειδικώτερον, η Κυβέρνησις, ως έχει ήδη καταδειχθή, ακολουθεί με επιτυχίαν πολιτικήν διά την ήρεμον και σύμφωνον προς το Σύνταγμα διαμόρφωσιν των πολιτικών μας πραγμάτων. Και πρέπει να καταστή κοινή συνείδησις ότι διά της τηρήσεως των συνταγματικών επιταγών και της ορθής κοινοβουλευτικής διαδικασίας εκλείπει και ο παραμικρότερος ψίθυρος περί δικτατορίας. Εις τούτο πρέπει να συμβάλουν διά θετικών ενεργειών και όσοι ενόμισαν ότι η ακραία τακτική αποτελεί το κατάλληλον μέσον προωθήσεως των επιδιώξεών των.» [Στρατιωτικοί και τεθωρακισμένα οχήματα στην συμβολή των οδών Πειραιώς και Σωκράτους των Αθηνών κατά την εκτέλεση του πραξικοπήματος, την 21η Απριλίου 1967. Η φωτογραφία -του Βασίλη Καραμανώλη- είναι τραβηγμένη από τα τότε γραφεία της «Κ».]