ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 5-V-1966

49-chronia-prin-amp-8230-5-v-1966-2081397

ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ RAYMOND A. HARE: Με «σιγήν ασφαλείας» εκαλύφθησαν αι αλλεπάλληλοι επαφαί και συνομιλίαι του ευρισκομένου εις Αθήνας από προχθές Αμερικανού υφυπουργού των Εξωτερικών κ. Ραίυμοντ Χαίαρ (φωτογραφία). Εξ επισήμων πηγών υπογραμμίζεται ο ανεπίσημος χαρακτήρ της ενταύθα παρουσίας του Αμερικανού επισήμου και η τυπική αναφορά εις τα αμοιβαία ενδιαφέροντα μεταξύ των δύο χωρών. Ο Αμερικανός υφυπουργός συνηντήθη χθες μετά του πρωθυπουργού κ. Στεφάνου Στεφανοπούλου, του αρχηγού της Ενώσεως Κέντρου κ. Γεωργίου Παπανδρέου και των υπουργών Εθνικής Αμύνης και Οικονομικών. Παραλλήλως, ο κ. πρωθυπουργός συνηντήθη με τον πρώην πρωθυπουργόν κ. Παναγιώτην Πιπινέλην και τον αφιχθέντα εκ Στρασβούργου Κύπριον υπουργόν Εξωτερικών κ. Σπ. Κυπριανού, ο οποίος επεσκέφθη και τον αρχηγόν της ΕΡΕ κ. Παναγιώτην Κανελλόπουλον. Αναμένεται ότι εντός της ημέρας ο κ. πρωθυπουργός θα ζητήση να κατατοπίση τον κ. Π. Κανελλόπουλον. Παρά την τηρουμένην μυστικότητα επί των διεξαγομένων συνομιλιών, τα ακόλουθα συμπεράσματα θεωρούνται ασφαλή: α) Από ελληνοτουρκικής πλευράς, έχει επέλθει σύμπτωσις απόψεων ως προς την ακολουθητέαν διαδικασίαν διά την έναρξιν του ελληνοτουρκικού διαλόγου. […].

ΠΡΟΑΝΑΚΡΟΥΣΜΑ ΠΡΑΓΑΣ: Πράγα, 4.- Η εφημερίς «Ρούντε Πράβο», όργανον του Κ.Κ. Τσεχοσλοβακίας, επιβεβαιοί ότι ομάδες νέων προέβησαν εις διαδηλώσεις και «εκακοποίησαν διαβάτας. Την νύκτα της 1ης Μαΐου εις την πλατείαν Βάκλαβ της Πράγας, ως εδήλουν αυτόπται μάρτυρες, χίλιοι και πλέον νέοι είχον οργανώσει διαδήλωσιν, κατά την οποίαν εφώναζον «θέλομεν ελευθερίαν, θέλομεν δημοκρατίαν». Κατά τους ιδίους αυτόπτας μάρτυρας, εκατόν πεντήκοντα διαδηλωταί συνελήφθησαν.

ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΤΑΥΡΟΥ: Η Φιλοπρόοδος Ενωσις Προσφύγων Ταύρου οργανώνει την Κυριακήν συγκέντρωσιν εις την αίθουσαν του κινηματογράφου “Ερμής” Ταύρου (οδός Πειραιώς, στάσις παλαιού τέρματος) με θέμα το πρόβλημα της αποκαταστάσεως των προσφύγων.

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΙΤΣΑΣ: Τα νέα βιβλία. Δ. Π. Παπαδίτσα: «Εν Πάτμω. Και Δύο ερμηνείες». Ποιήματα. Σχ. 8ον. Σελ. 50. Εκδόσεις «Πρώτη Υλη». Αθήναι 1966.

ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΦΩΚΑΣ: Απόψε θα ομιλήση εις την Στέγην Καλών Τεχνών και Γραμμάτων (Μητροπόλεως 38) ο ενδυματολόγος του Εθνικού Θεάτρου κ. Α. Φωκάς με θέμα: «Η τέχνη του ενδυματολόγου».