ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πριν… 15-V-1966

ΑΝΤΑΡΣΙΑ ΤΣΑΟΥΣΕΣΚΟΥ: Νέα Υόρκη, 14.- Οι «Τάιμς της Νέας Υόρκης» γράφουν σήμερον ότι η Ρουμανία δυνατόν να ευρίσκεται εις τα πρόθυρα αποχωρήσεώς της εκ του Συμφώνου της βαρσοβίας. Η εφημερίς εις τηλεγράφημα εξ Ουασιγκτώνος του διπλωματικού συνεργάτου της κ. Μάξ Φράνκελ, λέγει ότι ο λόγος τον οποίον ο αρχηγός του ρουμανικού κομμουνιστικού κόμματος κ. Νικολάε Τσαουσέσκου εξεφώνησεν ολίγον προ της αφίξεως εις Βουκουρέστιον του αρχηγού του σοβιετικού κομμουνιστικού κόμματος κ. Λεονίντ Μπρέζνιεφ, απετέλεσε «νέαν επιβεβαίωσιν της ανεξαρτησίας της Ρουμανίας με απροβλέπτους επιπτώσεις». Οι αρμόδιοι της Ουασιγκτώνος ασχολούνται, κατά τον αυτόν ανταποκριτήν, με την μελέτην του εξ 20.000 λέξεων λόγου, τον οποίον εξεφώνησεν ο κ. Τσαουσέσκου την 7ην Μαΐου, επί τη 45η επετείω από της ιδρύσεως του κόμματος. «Δι' αυτού, ως προσθέτει, διετυπώθησαν δημοσία παράπονα της Ρουμανίας κατά της σοβιετικής επεμβάσεως εις τας υποθέσεις της και της αρπαγής υπό των Σοβιετικών εδαφών της προκομμουνιστικής Ρουμανίας. Επίσης κατεδικάσθησαν οι στρατιωτικού συνασπισμοί, τόσον της Ανατολής [Σύμφωνον Βαρσοβίας], όσον και της Δύσεως [ΝΑΤΟ], ως ασυμβίβαστοι με τα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα και εξεφράσθησαν ιδιαίτερα αισθήματα συγγενείας με την Γαλλίαν του προέδρου Ντε Γκώλλ [λόγω της στάσεώς της έναντι του ΝΑΤΟ].» [Σημ. “Φ”: Η Ρουμανία δεν έφυγε από το Σύμφωνο της Βαρσοβίας, αλλά ο Τσαουσέσκου αρνήθηκε να συμμετάσχουν ρουμανικές μονάδες στην εισβολή των δυνάμεων του Συμφώνου στην Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του 1968.]

ΗΠΑ ΚΑΙ ΚΙΝΑ: Τόκυο, 14.- Η Κίνα προειδοποίησε σήμερον ότι ο στρατός της είναι έτοιμος να πολεμήση με τας Ηνωμένας Πολιτείας, αν η τελευταία αυτή χώρα «καταστή ένοχος νέας απροκαλύπτου πολεμικής προκλήσεως». […] Πάντως, πιστεύεται ότι η κινεζική Κυβέρνησις θα εξακολουθήση να τηρή επιφυλακτικήν στάσιν, όπως καθωρίσθη αύτη διά των δηλώσεων του Κινέζου πρωθυπουργού κ. Τσού Εν Λάι, ο οποίος είχε τονίσει ότι η Κίνα δεν θα επιτεθή πρώτη αν δεν υποστή επίθεσιν.

ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑ ΜΠΡΕΧΤ: (Από συνέντευξη του Παναγιώτη Κανελλόπουλου στον Στέλιο Ι. Αρτεμάκη.) «Μετά 100 χρόνια ο Αισχύλος, ο Σοφοκλής και ο Ευριπίδης θα υπάρχουν, ενώ ο Μπρέχτ και πολλοί άλλοι, που προκαλούν σήμερα φανατικές υπερτιμήσεις, θα έχουν λησμονηθή ή θα ερευνώνται μόνον ιστορικά ως αποδεικτικά στοιχεία των διαλυτικών πνευματικών τάσεων της εποχής μας.»