ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 21-VII-1966

ΠΑΓΩΜΑ ΜΙΣΘΩΝ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΣΤΗ ΒΡΕΤΑΝΙΑ: Λονδίνον, 20.- Η αγγλική εργατική Κυβέρνησις καταβάλλουσα απεγνωσμένας προσπαθείας, όπως  διασώση την στερλίναν από την υποτίμησιν και επιτύχη την ανασυγκρότησιν και την  ανόρθωσιν της συνεχώς κλονιζομένης εθνικής οικονομίας της χώρας της, ανεκοίνωσεν απόψε την λήψιν δρακοντείων οικονομικών μέτρων τα οποία πλήττουν όλας τας κοινωνικάς τάξεις  της Αγγλίας. Ο Βρεταννός πρωθυπουργός κ. Χάρολντ Ουΐλσων ομιλών εις την Βουλήν των Κοινοτήτων ανήγγειλε δραστικούς περιορισμούς εις τας πωλήσεις πολλών και διαφόρων ειδών επί πιστώσει, βαρείας φορολογίας επί του ζύθου, του οίνου, των  οινοπνευματωδών ποτών, της βενζίνης κ.λπ., καθήλωσιν των μισθών, ημερομισθίων και τιμών επί εν εξάμηνον τουλάχιστον. Επίσης ανεκοίνωσε  δραστικάς περικοπάς εις τας δαπάνας του αμυντικού προϋπολογισμού  της χώρας. Η  Ουάσιγκτων έσπευσε να εγκρίνη τα βρεταννικά οικονομικά  μέτρα, ενώ αντιθέτως  εις την  Αγγλίαν εδημιουργήθη καταθλιπτική ατμόσφαιρα.
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΣ ΘΡΙΑΜΒΟΣ: Ακρωτήριον Κέννεντυ, 20.- Οι Αμερικανοί αστροναύται Μάικ Κόλλινς και Τζων Γιανγκ ωλοκλήρωσαν τον πολλαπλούν θρίαμβόν των εις το Διάστημα, όταν περί το μεσονύκτιον (ώρα Ελλάδος 11.55’) συνεδέθησαν, κατόπιν «απηνούς καταδιώξεως», με τον πύραυλον «Εϊτζίνα – 8», εις ύψος 386 χιλιομέτρων από της επιφανείας της Γης. Ολίγα λεπτά μετά την νέαν ταύτην συνάντησιν των αμερικανικών διαστημοπλοίων, ο αστροναύτης Κόλλινς, εξηρτημένος από το «Τζέμινι – 10» με «ομφάλιον λώρον» μήκους 15 μέτρων, επραγματοποίησε περίπατον εις το Διάστημα, διαρκείας 28 λεπτών της ώρας. Ο Κόλλινς […] ηδυνήθη να προσεγγίση,  με μίαν παράτολμον  κίνησιν, εις το διαστημόπλοιον – πύραυλον «Εϊτζίνα – 8», από το οποίον απέσπασε την συσκευήν ανιχνεύσεως των μικρομετεωριτών. […].
«ΚΑΡΜΙΝΑ ΜΠΟΥΡΑΝΑ» Η σκηνική καντάτα «Κάρμινα Μπουράνα» του Καρλ Ορφ θα εκτελεσθή κατά την αυριανήν πρώτην συναυλίαν της Ορχήστρας «Φιλαρμόνια Ουγγάρικα», εις το Ηρώδειον, υπό την διεύθυνσιν του κ. Μιλτιάδου Καρύδη και με την σύμπραξιν  της Χορωδίας του Φεστιβάλ Αθηνών, κατά διδασκαλίαν της κ. Ελλης Νικολαΐδου.