ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22-VII-1966

49-chronia-prin-amp-8230-22-vii-1966-2094445

GEMINI 10: Ακρωτήριον Κέννεντυ, 21.- Τα σημαντικώτερα έως σήμερον επιτεύγματα εις τον τομέα των διαστηματικών ερευνών κατήγαγον οι αστροναύται Γιανγκ και Κόλλινς, οι οποίοι ετερμάτισαν σήμερον την νύκτα επιτυχώς την τριήμερον πτήσιν των και εξετέλεσαν όλας τας ανατεθείσας εις αυτούς αποστολάς. Το διαστημόπλοιον «Δίδυμοι 10» έκαμε 43 φοράς τον γύρον της Γης και διήνυσε περί τα 1.200.000 μίλια με ταχύτητα 28.164 χιλιομέτρων την ώραν. Το εγχείρημα απέδειξεν ότι είναι δυνατή: 1. η διάσωσις αστροναυτών επί «νεκρού οχήματος» και 2. η επιθεώρησις αγνώστων αντικειμένων εις το Διάστημα. Επισημαίνεται ότι με την πλήρη επιτυχίαν της πτήσεως των «Διδύμων 10» αι Ηνωμέναι Πολιτείαι πραγματοποιούν σημαντικόν βήμα προς την κατάκτησιν της Σελήνης. Ο θαλαμίσκος προσεθαλασσώθη (φωτογραφία) εις απόστασιν 7 περίπου χιλιομέτρων από του καθορισθέντος σημείου και περισυνελέγη αμέσως υπό ελικοπτέρου και εν συνεχεία μετεφέρθη εις το αεροπλανοφόρον «Γκουανταλκανάλ». […] Οι δύο αστροναύται επέβησαν λαστιχένιας λέμβου εν αναμονή του ελικοπτέρου.
ΝΙΚΗΤΑ ΚΡΟΥΣΤΣΕΦ: Ρώμη, 21.- Ο πρώην Σοβιετικός πρωθυπουργός κ. Νικήτα Κρούστσεφ ράβει ακόμη τα κοστούμια τας ενδυμασίας του εις τον Ιταλόν ράπτην κ. Αντζελλο Λιτρίκο, όπως και κατά την εποχήν καθ’ ην ευρίσκετο εις την εξουσίαν. Τας ενδυμασίας του αυτάς πληρώνει εις είδος, ήτοι με εκκλησιαστικάς εικόνας και μεγάλα κυτία με χαβιάρι. Ο κ. Λιτρίκο εδήλωσεν σήμερον ότι έρραψε προ δύο μηνών μίαν ενδυμασίαν και εν επανωφόριον διά τον κ. Κρούστσεφ.
ΖΗΣΙΜΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ: Εκδόσεις Γαλαξία. Βιβλιοθήκη Ελλήνων και ξένων συγγραφέων. Μόλις εκυκλοφόρησε: Ζήσιμου Λορεντζάτου «Μελέτες. Σολωμός – Σεφέρης – T. S. Elliot – Ενας ορισμός του Σολωμού για το ύφος – Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης».
ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΑΝΙΑΡΗΣ: Απέθανε χθες […] ο εκδότης και ποιητής Χρυσόστομος Γανιάρης.