ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 23-VII-1966

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ: Ακρωτήριον Κέννεντυ, 22.- Η θριαμβευτική επιτυχία της τριημέρου πτήσεως του διαστημοπλοίου «Τζέμινι 10», το οποίον εσημείωσεν επτά νέας διαστημικάς επιδόσεις, δημιουργεί ήδη μεταξύ των αρμοδίων της Αστροναυτικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών [NASA] μεγάλας ελπίδας, ότι προ του τέλους του 1969 και συγκεκριμένως από του Απριλίου του 1968 τρεις Αμερικανοί κοσμοναύται θα είναι έτοιμοι προς κατάκτησιν της Σελήνης. Η πτήσις αύτη και η προσγείωσις των Αμερικανών αστροναυτών εις τον δορυφόρον της Γης θα εξασφαλίση εις τας Ηνωμένας Πολιτείας προβάδισμα έναντι των Ρώσων και θα πραγματοποιηθή διά της εκτοξεύσεως γιγαντιαίου πυραύλου «Κρόνος 5».
ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΓΙΑ «ΒΑΤΡΑΧΟΥΣ» ΚΟΥΝ: « […] Πολλοί ήσαν οι παράγοντες της αστοχίας της παραστάσεως. Εν πρώτοις, η μετάφρασις [Κώστας Σταματίου]. Αγουστη, αντιλυρική, προπέτις. Προπέτις γιατί απεπειράθη πολλές φορές να υποκαταστήση το αριστοφανικό πνεύμα με αμφίβολης ή μάλλον μ’ ευτελέστατης ποιότητος εξυπνάδες. […] Οι «Βάτραχοι», κατ’ εξοχήν φιλολογική κωμωδία, με ανεπτυγμένο το στοιχείο της λογοτεχνικής κριτικής μ’ όλη την καλύπτρα της ευτραπελίας, θα ενόμιζε κανείς -η μετάφρασις αγωνιζόταν απεγνωσμένως να μας πείση περί τούτου- ότι είχαν γραφή για να παριστάνωνται στα αρχαία Πιθαράδικα. Δεν ξέρω αν ο φίλος μου ο Κουν, ποιητής ο ίδιος στα νειάτα του, είχε αντιληφθή τη λυρική αναπηρία της μεταφράσεως και εφρόντισε να μη ακουσθή ούτε λέξις από τα θαυμάσια και υψιπετέστατα χορικά των Μυστών, που έχουν καταποντισθή στους αφρισμένους αλαλαγμούς εξάλλων ημιαγρίων που εμιμούντο έναν σπασμικό χορό ομαδικής επιληψίας. Αλλ’ η μετάφρασις πραγματικώς εκαρατόμησε τον αριστοφανικό λόγο στον περίφημον “αγώνα” Αισχύλου-Ευριπίδη, που αποτελεί, άλλωστε, και το κύριο σώμα της κωμωδίας. […] Αυτός ο “αγών” είναι ίσως το πρώτο δείγμα γνησίας ποιητικής κριτικής που επεχειρείτο από έναν ποιητή και οι λεπτότητες της σάτιρας είναι πέπλος αραχνοΰφαντος που αφίνει να διακρίνεται η οξύτης του αριστοφανικού πνεύματος και η ποιότης της αριστοφανικής ευαισθησίας. Η μετάφρασις υπεβίβασε αυτό το πνευματικό κονταροχτύπημα σε αγοραίο διαπληκτισμό, απ’ όπου μάλιστα δεν έλειψαν και οι αντίστοιχες εκφράσεις… […]»