ΑΠΟΨΕΙΣ

Παραλυσία

Η παραλυσία έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς του κυβερνητικού έργου με ανυπολόγιστες συνέπειες, που δεν αφορούν μόνο τη γενικότερη πορεία της οικονομίας, αλλά, όπως έδειξαν οι χθεσινές συσκέψεις για τα κονδύλια του ΕΣΠΑ, ακόμη και τη στοιχειωδώς εύρυθμη λειτουργία της εκπαίδευσης και του συστήματος υγείας. Το μόνο που έχει να επιδείξει η κυβέρνηση, η οποία εξελέγη στις 25 Ιανουαρίου, είναι η ενασχόλησή της με τη διαπραγμάτευση με τους εταίρους, που έφτασε εκεί που έφτασε με τα γνωστά αποτελέσματα και τώρα ξαναρχίζει, και η ανάδειξη των εσωτερικών της διαφορών, που προφανώς προϋπήρχαν. Ωστόσο, δεν εξελέγη ούτε για να διαπραγματεύεται αενάως ούτε για να λύσει τα εσωτερικά της προβλήματα, αλλά για να κυβερνήσει. Εκεί θα κριθεί και αυτό πρέπει να κάνει.