ΑΠΟΨΕΙΣ

Από τις σπουδές στην εργασία

Πολύς λόγος γίνεται για τις χιλιάδες πτυχιούχων οι οποίοι αδυνατούν να βρουν εργασία. Η ανεργία στους νέους βρίσκεται πράγματι στα ύψη και είναι πολύ ανησυχητική. Τα τελευταία 30 χρόνια, τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ αποσυνδέθηκαν σε μεγάλο βαθμό από την αγορά και την πραγματική οικονομία. Θεωρήθηκε βλάσφημη η προσαρμογή της εκπαίδευσης στις ανάγκες της παραγωγής. Βεβαίως και υπάρχουν εξαιρέσεις, και μάλιστα λαμπρές. Ομως, μία μεγάλη μάζα πτυχιούχων έχει εκπαιδευθεί σε θεωρητικολογίες και σε αντικείμενα που είναι ξεπερασμένα. Σχολές που θα μπορούσαν να οδηγούν στην εξεύρεση εργασίας, όπως αυτές των τουριστικών επαγγελμάτων, παρήκμασαν και δεν προσφέρουν τίποτα. Καιρός να ξαναδούμε όλο το πλαίσιο της ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης υπό άλλο πρίσμα. Το ζητούμενο είναι πάντοτε ένα πολύ καλό επίπεδο μόρφωσης, αλλά, μην το ξεχνάμε, και η προετοιμασία των νέων για μια πολύ δύσκολη αγορά εργασίας.