ΑΠΟΨΕΙΣ

Υποπτη σπουδή

Μία από τις μεγάλες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που υλοποιήθηκε με το μνημόνιο ήταν η ανεξαρτητοποίηση του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Το πολιτικό μας σύστημα, παλιό και καινούργιο, προφανώς δεν μπορούσε να ανεχθεί κάτι τέτοιο, καθώς μείωνε την επιρροή και ισχύ του. Οι κυβερνητικοί χειρισμοί στην υπόθεση της κ. Σαββαΐδου και η σπουδή που τους χαρακτηρίζει πρέπει να προβληματίσουν άπαντες. Θα κοστίσουν ακριβά, γιατί η ανεξαρτησία ορισμένων κρίσιμων θεσμών είναι ταυτόσημη με την αξιοπιστία της χώρας.