ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 22-Χ-1966

49-chronia-prin-amp-8230-22-ch-1966-2107198

ΤΡΑΓΩΔΙΑ ΣΤΟ ABERFAN: Κάρντιφ, 21.– Η μεγαλυτέρα μέχρι σήμερον τραγωδία από όσας εδοκίμασεν η ανθρακοφόρος περιοχή της Ουαλλίας συνέβη την 10ην πρωινήν, όταν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια τόννοι, όρος ολόκληρον, απορριμμάτων ανθρακοκόνεως μετετοπίσθησαν λόγω διαβρώσεως εκ των βροχών και κατεπλάκωσαν το σχολείον του χωρίου Εμπιρφαν και μίαν σειράν 14 οικιών, με πιθανά θύματα 200, εκ των οποίων τα περισσότερα μικρά παιδιά 7 – 11 ετών. […] Τα πτώματα 49 παιδιών ευρέθησαν συγκεντρωμένα εις μικράς ομάδας. Μερικά από αυτά εκράτουν εισέτι το ένα την χείραν του άλλου. […] Οπως ανέφερε μία διδασκάλισσα, η τάξις της διεσώθη όταν τα παιδιά και η ιδία αντελήφθησαν τον κίνδυνον και επήδησαν εις την αυλήν από τα παράθυρα.

ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΜΑΝΙΛΑΣ: Μανίλα, 21.– Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών κ. Ντην Ρασκ είπεν σήμερον εδώ ότι ο κύριος σκοπός της Διασκέψεως της Μανίλας είναι να οδηγήση τον πόλεμον του Βιετνάμ εις ειρηνικήν κατάληξιν. Σκοπός της Διασκέψεως, προσέθεσε, δεν είναι να προετοιμάση στρατιωτικά σχέδια διά τον πόλεμον, αντικρούων ούτω εμμέσως τους ισχυρισμούς τόσον της Μόσχας, όσον και του Πεκίνου, ότι η Διάσκεψις θα προετοιμάση κλιμάκωσιν του πολέμου.

ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΜΟΣΧΑΣ: Μόσχα, 21.– Ετερματίσθη σήμερον η διάσκεψις κορυφής των εννέα κομμουνιστικών χωρών […]. Κομμουνιστικαί πηγαί εδήλουν ότι συνεζητήθησαν κυρίως η κατάστασις εις το Βιετνάμ και η κινεζική κωλυσιεργία αναφορικώς με την παροχήν ρωσικής βοηθείας προς το Ανόι.

ΔΙΑΣΚΕΨΙΣ ΝΕΟΥ ΔΕΛΧΙ: Νέον Δελχί, 21.– Η τριμερής διάσκεψις των ηγετών της Ινδίας (Ιντιρα Γκάντι), της Γιουγκοσλαβίας (στρατάρχης Τίτο) και της Αιγύπτου (συνταγματάρχης Νάσερ) ήρχισε σήμερον εις την αίθουσαν Ασόκα του προεδρικού μεγάρου του Νέου Δελχί.

ΒΙΣΚΟΝΤΙ – ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΙ: Ο Μαρτσέλλο Μαστρογιάννι θα πρωταγωνιστήση εις τον «Ξένον» του Αλπέρ καμύ. Την ταινίαν θα γυρίση ο Λουκίνο Βισκόντι.

ΠΕΤΡΗ ΣΑΛΠΕΑ, ΝΕΟ ΚΥΜΑ: «Τετράδιο». Μνησικλέους 26. Πετρή Σαλπέα. Σας περιμένω απόψε. [Σημ. «Φ»: Πρόκειται για την εξαιρετική ερμηνεύτρια –μαζί με τον Μητροπάνο– του έργου «Αγιος Φεβρουάριος» των Δήμου Μούτση και Μάνου Ελευθερίου.]