ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 28-Χ-1966

49-chronia-prin-amp-8230-28-ch-1966-2108064

ΠΥΡΚΑΪΑ ΣΤΟ USS «ORISKANY»: Σαϊγκόν, 27.- Πολλοί εκ των 43 αποβιωσάντων κατά την διάρκειαν της πυρκαϊάς επί του αεροπλανοφόρου του 7ου αμερικανικού στόλου «Ορίσκανυ», εις τον κόλπον του Τονκίνου, ήσαν πιλότοι αναπαυόμενοι εις τα διαλείμματα μεταξύ των βομβαρδιστικών αποστολών των εναντίον στόχων εις το Βιετνάμ. Εκ των νεκρών 34 ήσαν αξιωματικοί πιλότοι, εξ αυτών δε πολλοί απέθανον εξ ασφυξίας λόγω του πυκνού καπνού, καθ’ ον χρόνον επεχείρουν να εξέλθουν των θαλαμίσκων των. Εκτός των νεκρών, 16 ετραυματίσθησαν σοβαρώς, ενώ 35 άλλοι ελαφρότερον. Κατά την πυρκαϊάν -η οποία προεκλήθη από ανάφλεξιν αποθηκευμένης φωτοβολίδος- ανεφλέγησαν δύο ελικόπτερα, τα οποία κατέστη αναγκαίον να ριφθούν εις την θάλασσαν. Επίσης, επροξενήθησαν ζημίαι εις τέσσαρα βομβαρδιστικά «Σκάιχωκ». Τα πλείστα των αεροπλάνων απεγειώθησαν ασφαλώς δι’ ιδίων χειρισμών των πιλότων και αριθμός βομβών ερρίφθη εις την θάλασσαν κατά την προσπάθειαν κατασβέσεως του πυρός, εις την οποίαν μετέσχον οι περισσότεροι εκ των 3.200 αξιωματικών και ανδρών του πληρώματος.
ΠΥΡΗΝΙΚΑ ΚΙΝΑΣ: Τόκυο, 27.- Η κομμουνιστική Κίνα ανήγγειλεν σήμερον από ραδιοφώνου ότι εντός του τελευταίου εικοσιτετραώρου διενήργησεν επιτυχώς επί του εδάφους της δοκιμήν κατευθυνομένου βλήματος – πυρηνικού όπλου. Προηγουμένως η Κίνα επέτυχεν έκρηξιν τριών ατομικών βομβών ή συσκευών, αλλά τώρα είναι η πρώτη φορά κατά την οποίαν ισχυρίζεται ότι κατεσκεύασε κατευθυνόμενον βλήμα και πυρηνικόν κώνον. Ο Αμερικανός υπουργός Αμύνης Ρόμπερτ Μακναμάρα είχε προβλέψει τον παρελθόντα Μάρτιον ότι οι Κινέζοι θα απέκτων ικανότητα ατομικών πληγμάτων αποστάσεως 500 έως 700 μιλίων εντός των προσεχών δύο ή τριών ετών.
ΕΖΕΣ ΚΑΙ ΕΟΚ: Κασκέι, Πορτογαλία, 27.- Οι υπουργοί των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ήρχισαν σήμερον ενταύθα συνομιλίας επί του θέματος της ευρωπαϊκής οικονομικής ενοποιήσεως και αναπτύξεως της ΕΖΕΣ εις απολύτως ελευθέραν βιομηχανικήν αγοράν μέχρι του τέλους του τρέχοντος έτους. Το κύριον, πάντως, θέμα των συνομιλιών είναι η εξέτασις των τρόπων γεφυρώσεως των διαφορών μεταξύ της ΕΖΕΣ και της ΕΟΚ.
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΚΑΣ: Απέθανε χθες την 10ην πρωινήν εις το Ναυτικόν Νοσοκομείον ο ε.α. αντιναύαρχος, ακαδημαϊκός και ιστορικός Δημήτριος Φωκάς.