ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 19-ΧI-1966

19s2filistwr1

ΒΙΕΤΝΑΜ: Ουάσιγκτων, 18.- Ο υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών κ. Ντιν Ρασκ, κατά την σημερινήν συνέντευξίν του προς τους δημοσιογράφους, αφήκε την θύραν ανοικτήν διά μίαν βραχείαν εκεχειρίαν εις τον πόλεμον του Βιετνάμ κατά τας εορτάς των Χριστουγέννων, απέκλεισεν όμως οιανδήποτε μακράν διακοπήν των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Βορείου Βιετνάμ υπό τας παρούσας συνθήκας. Αι σχετικαί αποφάσεις, εξήγησε, θα εξαρτηθούν από τας ενεργείας των Νοτιοβιετναμέζων και επίσης εις ωρισμένον σημείον από τας ενεργείας των Βιετκόγκ. […] Δια την περίπτωσιν γενικωτέρας διακοπής, ο κ. Ρασκ είπεν ότι δεν ηδυνήθη να έχη ένδειξίν τινα από το άλλο μέρος και τούτο δεν οφείλεται εις έλλειψιν επαφών, διότι από του παρελθόντος Ιανουαρίου καταβάλλεται προσπάθεια σχετική σχεδόν εκάστην εβδομάδα.

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ο πρωθυπουργός κ. Στέφανος Στεφανόπουλος ανέρχεται σήμερον την 10.30 π.μ. εις τα Ανάκτορα διά συνεργασίαν συνήθους ενημερωτικής φύσεως, ως αναφέρεται εκ κυβερνητικής πλευράς, και όχι διά να υποβάλη την παραίτησιν της Κυβερνήσεως, όπως ανέγραψε χθες εφημερίς της αντιπολιτεύσεως, εκδιδομένη εις την Θεσσαλονίκην. [Σημ. «Φ»: Η κυβέρνηση Στεφανόπουλου ανετράπη ένα μήνα αργότερα.]

ΔΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ: Ούτε και χθες, 5ην ημέραν της δίκης των 28 αξιωματικών των κατηγορουμένων διά τον ΑΣΠΙΔΑ, κατέστη δυνατόν να αρχίση η αποδεικτική διαδικασία. Διότι η υπεράσπισις, συνεπής προς την γραμμήν της κωλυσιεργίας, υπέβαλε νέαν ένστασιν – ακυρότητος της προδικασίας.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΘΕΜΕΛΗΣ: «Προβλήματα προς λύσιν. Α1 – Διδακτισμός». [Επιφυλλίδα με αναφορές στον διδακτισμό της ποίησης του Ρενέ Σαρ, του Τάκη Σινόπουλου (του οποίου το κείμενο στοχασμών «Η Ποίηση της Ποίησης» ο Θέμελης το θεωρεί ποίηση), του Καβάφη, του Ελύτη και του Σεφέρη.]

ΓΑΛΛΙΚΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ: Η Κινηματογραφική Λέσχη Αθηνών παρουσιάζει αύριον Κυριακήν 11 π.μ. εις το «Αστυ» την ταινίαν του Λουί Μαλλ «Η φλόγα που τρεμοσβύνει» […] Εξ άλλου, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος θα παρουσιάση κατά την προσεχή εβδομάδα εις την «Μικράν Λέσχην» (οδός Κανάρη) τα έργα «Απόψε ή ποτέ» του Μισέλ Ντελβίλ, «Αρσενικό και θηλυκό» του Ζαν Λυκ Γκοντάρ και σειράν σπανίων ταινιών του Λουί Λυμιέρ. [Σημ. «Φ»: Η ταινία του Γκοντάρ «Αρσενικό και θηλυκό ή τα παιδιά του Μαρξ και της Κόκα Κόλα» -που παίχτηκε στους εμπορικούς κινηματογράφους λίγες ημέρες πριν από το πραξικόπημα της 21ης Απριλίου- απετέλεσε σημείο αναφοράς στην κινηματογραφική παιδεία της γενιάς μου.]