ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20-ΧI-1966

20s2filistor

ΑΠΛΗ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑ ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑΣ: Ο υπουργός Συντονισμού κ. Κ. Μητσοτάκης προέβη χθες εις τας ακολούθους δηλώσεις: «Πολλή φιλολογία ανεπτύχθη κατά τας τελευταίας ημέρας γύρω από την άποψίν μου περί της ανάγκης ταχείας ψηφίσεως του εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής. Το θέμα, εν τούτοις, είναι σαφές και απλούν. Ηδη την 24ην Ιουλίου 1965, δηλαδή εννέα ημέρας μετά την παραίτησιν του κ. Γ. Παπανδρέου, είχα τονίσει εις ραδιοφωνικήν ομιλίαν μου ότι “πρέπει να επαναφερθή εν ισχύι το σύστημα της απλής αναλογικής που ματαιώνει την οξύτητα και αποτρέπει την πόλωσιν”. Εκτοτε η άποψις αυτή, την οποίαν επανειλημμένως επανέλαβα, εγένετο αποδεκτή από όλα τα κόμματα και απετέλεσε προγραμματικήν δέσμευσιν της παρούσης Κυβερνήσεως. Θεωρώ επομένως ότι ως μέλος αυτής αλλά και προσωπικώς ως υπεύθυνος δημόσιος ανήρ έχω υποχρέωσιν να είμαι συνεπής προς όσα διεκήρυξα και εξακολουθώ να πιστεύω ακραδάντως. Διότι εάν δεν καθιερωθή η απλή αναλογική υπό τας σημερινάς περιστάσεις και με την πληθώραν των μνηστήρων της ανωμαλίας οι οποίοι καραδοκούν εμφανώς πλέον, αναπόφευκτος θα είναι η διολίσθησις προς την ανωμαλίαν ή, εις την καλυτέραν των περιπτώσεων, προς πόλωσιν η οποία με βεβαιότητα θα οδηγήση επίσης τελικώς εις ανωμαλίαν. […].» [Σημ. «Φ»: Η απλή αναλογική τελικώς δεν ψηφίστηκε από άρνηση του Παναγιώτη Κανελλόπουλου, ο οποίος ήλπιζε ότι, με ενισχυμένη αναλογική και συνθήκες δικαστικής και κατασταλτικής πίεσης επί του Ανδρέα Παπανδρέου και άλλων στελεχών και οπαδών της Ενώσεως Κέντρου, η ΕΡΕ θα κέρδιζε τις εκλογές… Αλλά πρόλαβαν οι συνταγματάρχες και έδωσαν τη δεξιά λύση που επιθυμούσε το κατεστημένο. Τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη βεβαίως τον συνέφερε η απλή αναλογική και επέδειξε σπουδή, προφανώς ενόψει των πληροφοριών που είχε για τις επαφές Γεωργίου Παπανδρέου, Κανελλόπουλου και βασιλέως Κωνσταντίνου προς ανατροπή της κυβερνήσεως των Αποστατών. Αυτό δεν αναιρεί τη βασιμότητα του επιχειρήματός του ότι η απλή αναλογική θα αποδυνάμωνε την προοπτική δικτατορίας καθώς το «κόκκινο πανί», ο Ανδρέας, και η Ενωσις Κέντρου ενδεχομένως δεν θα ανεδεικνύοντο νικητές. Την αναγκαιότητα εκείνη ο κ. Μητσοτάκης την υποστηρίζει και σήμερα σε συνομιλητές του.]