ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 4-ΧII-1966

ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ ΛΙΟΥ ΣΑΟ ΣΙ: Βελιγράδιον, 3.– Ο εις Πεκίνον ανταποκριτής του γιουγκοσλαβικού πρακτορείου «Τανγιούγκ» μετέδωσε σήμερον ότι εις την Κίναν επραγματοποιήθησαν τελευταίως πλείσται αλλαγαί και ανακατατάξεις, άνευ επισήμου ανακοινώσεως. Τοιχοκολλήσεις της ερυθροφρουράς εις την Σαγκάην γράφουν ότι ο πρόεδρος Λιου Σάο Σι απηλλάγη ωρισμένων καθηκόντων του, τον παρελθόντα Αύγουστον. Πιστεύεται εις Πεκίνον ότι ο Λιου Σάο Σι έπαυσε να ελέγχη το Συμβούλιον Εθνικής Αμύνης. (Στη φωτογραφία, ο Λιου Σάο Σι, δεξιά, με τον Μάο Τσε Τουγκ.)

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εις άρθρον του, δημοσιευόμενον εις εβδομαδιαίαν εφημερίδα [Σημ. «Φ»: Πρόκειται μάλλον για την «Εβδομάδα».] ο κ. Ανδρ. Παπανδρέου επιχειρεί να συντηρήση το κλίμα οξύτητος, θέτων εις το επίκεντρον των πολιτικών εξελίξεων την υπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ και επαναλαμβάνων τας ακραίας θέσεις του. Πέραν της επαναλήψεως των προκλητικών εκφράσεων κατά του Στέμματος και των εμμέσων απειλών περί πολιτικής επαναστάσεως και αβασιλεύτου δημοκρατίας, ο κ. Ανδρ. Παπανδρέου συνδέει την υπόθεσιν ΑΣΠΙΔΑ, εμμένων εις τον χαρακτηρισμόν περί «σκευωρίας» με την εξέλιξιν του Κυπριακού, εμπλέκων εις την πολιτικήν κρίσιν και τον πρόεδρον Μακάριον. Συγκεκριμένως υποστηρίζει ότι «η υπόθεσις έχει τρία βασικά χαρακτηριστικά. Πρώτον, την διένεξιν Μακαρίου – Γρίβα και γενικώτερα την πολιτικήν της κυβερνήσεως Παπανδρέου στο Κυπριακό. Δεύτερον, την διένεξιν Βασιλέως – Πρωθυπουργού πάνω στο θέμα του στρατού. Τρίτον, την σύγκρουσιν του πρωθυπουργού με το παρακράτος πάνω στο θέμα του ελέγχου της ΚΥΠ. Και τα τρία αποτελούν όψεις ενός και μόνον προβλήματος («Ποιος κυβερνά…»).

ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΕΟΝΤΗΣ: Συναυλία λαϊκής μουσικής με έργα του συνθέτου Χρ. Λεοντή δίδεται αύριον Δευτέραν εις το Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς, υπό την διεύθυνσιν του ιδίου και με συμμετοχήν της Χορωδίας Δάφνης.