ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 1-I-1967

s2filistwr--3

ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ: «Νέον έτος ανατέλλει. Μας κομίζει την ελπίδα, που αμβλύνει τας θλίψεις του παρελθόντος και μας δίδει δύναμιν και αισιοδοξίαν διά το μέλλον». [Σημ. «Φ»: Ηταν το έτος που έχασε, ουσιαστικά, τον θρόνο του.] (Στη φωτογραφία, Κωνσταντίνος και Γεώργιος Παπανδρέου.)
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: «Χαιρετίζω με μεγάλην χαράν το αρχόμενον έτος. Είναι το έτος της δημοκρατίας». [Σημ. «Φ»: Η καχεκτική μετεμφύλιος δημοκρατία κατελύθη.]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Υπόσχομαι να πράξω ό,τι εξαρτάται από τας δυνάμεις μου, διά να εξασφαλισθή ο ομαλός πολιτικός βίος…». [Σημ. «Φ»: Πρωθυπουργός ων, συνελήφθη αφύλακτος την νύκτα της 21ης Απριλίου υπό των πραξικοπηματιών.]
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΑΛΙΔΗΣ: «Να διασφαλισθούν ελεύθεραι εκλογαί, με την αναλογικήν, από υπηρεσιακήν Κυβέρνησιν κοινής εμπιστοσύνης, με την συμμετοχήν και του ΚΚΕ». [Σημ. «Φ»: Χιλιάδες κομμουνιστών συνελήφθησαν και εστάλησαν στη Γυάρο.]
ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ:  (Πρωθυπουργός). «Εύχομαι εις τον ελληνικόν λαόν όπως κατά το 1967 ικανοποιηθούν αι προσδοκίαι όλων…». [Σημ. «Φ»: Ικανοποιήθησαν οι προσδοκίες των καραδοκούντων.]
ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΑΘΗΝΩΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Η μήτηρ Εκκλησία δέεται του Κυρίου όπως ευδοκήση και απελάση εκ της αγίας Αυτού μάνδρας “λύκους βαρείς”, προσπαθούντας να σαγηνεύσωσιν εις τας αιρετικάς αυτών σαγήνας ημάς τους ορθοδόξους χριστιανούς». [Σημ. «Φ»: Εξεδιώχθη από τον θρόνο του μετά το πραξικόπημα και τη θέση του έλαβε ο πρωθιερέας των Ανακτόρων Ιερώνυμος Κοτσώνης.]