ΑΠΟΨΕΙΣ

Θεσμοί και παραδόσεις

Οι σοβαρές χώρες διατηρούν και τιμούν τις παραδόσεις τους και τους θεσμούς, ανεξάρτητα από πρόσωπα και προσωρινές συγκυρίες. Στην Ελλάδα τείνουμε να ισοπεδώσουμε τα πάντα. Ο ενικός που χρησιμοποιείται μεταξύ παραγόντων του πολιτεύματος και το κλίμα γενικευμένης χαλαρότητας ή και ελαφρότητας δεν υποδηλώνουν νεωτεριστικό πνεύμα. Ούτε είναι δυνατόν να αγνοούν άπαντες –και η κρατική τηλεόραση– μια παράδοση δεκαετιών την ημέρα των Θεοφανίων, επειδή διαφωνούν με την, προκλητική όντως, στάση του εντόπιου μητροπολίτη σε κάποιο κοινωνικό ζήτημα. Χρειάζεται μεγαλύτερη σοβαρότητα και προσοχή σε θέματα που μοιάζουν τυπικά, αλλά έχουν ουσία, γιατί αφορούν παραδόσεις και θεσμούς που δεν προσαρμόζονται στις προτιμήσεις των εκάστοτε κυβερνώντων.