ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 14-Ι-1967

ΣΥΜΠΛΟΚΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ: Αιφνιδίως, η προσοχή όλων εστράφη προς την προεδρικήν έδραν, όπου ο κ. Θωμάς Ανδρεάδης, βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου, ο οποίος είχεν εν τω μεταξύ ανέλθη επ’ αυτής, διεπληκτίζετο με τον προεδρεύοντα κ. Ιάκωβον Διαμαντόπουλον. Εις δέκατα του δευτερολέπτου οι διαπληκτισμοί του προεδρεύοντος με τον προαναφερθέντα βουλευτήν εξηλίχθησαν εις συμπλοκήν. Από του σημείου εκείνου επεκράτησε εις την αίθουσαν χαώδης κατάστασις. […] Επί της έδρας ανήλθον ο πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτριος Παπασπύρου, ο αρχηγός της ΕΡΕ κ. Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΦΔΚ κ. Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Τελικώς, τον διαχωρισμόν των συμπλεκομένων επέτυχεν ο κ. Παπασπύρου, βοηθούμενος υπό του φρουράρχου της Βουλής.

ΠΕΡΙ ΣΕΦΕΡΗ:  (Τα νέα βιβλία.) Πάνου Γραικού: «Μελέτες πάνω στην ποίηση του Σεφέρη», Εκδοσις Β΄. Σχ. 8ον. Σελ. 103. Εκδόσεις Γ. Δ. Κυπραίου. Αθήναι 1967.

ΠΕΡΙ ΑΥΓΕΡΗ:  (Από επιφυλλίδα του Αμύντα Α. Παπαβασιλείου) « […] ο κ. [Μάρκος] Αυγέρης υπηρέτησε την πολιτική ιδεολογία της άκρας αριστεράς μέσ’ από τα κείμενα της κριτικής του με πίστη και αφοσίωση, αν και πάντα εις βάρος των κριτικών του ικανοτήτων. […].»

ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΗ ΚΕΑ: Σινσιννάτι, Ιανουάριος.- Προϊστορικά ερείπια επί της ελληνικής νήσου Κέας απεκάλυψαν το παρελθόν θέρος με νέα σημαντικά ευρήματα εις μίαν αρχαιολογικήν αποστολήν, με αρχηγόν τον καθηγητήν Τζων Λ. Κάσκυ, επί κεφαλής του κλασσικού τμήματος του Πανεπιστημίου του Σινσιννάτι.

Η ΜΟΥΝΤΖΑ:  (Από την στήλην «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) « […] τέως υπουργός […] εξετόξευσεν εναντίον άλλου βουλευτού μίαν μούντζαν: Να, σου δίνω πέντε! Θα είπεν καθώς εφασκέλωσε τον άλλον συγκλητικόν, όπως ακριβώς έλεγαν εις την ιδίαν περίπτωσιν και οι αρχαίοι Ρωμαίοι: Ecce tibi dono quinque! Διότι η μούντζα ή το φασκέλωμα (σφακέλωμα) είναι χειρονομία της οποίας έκαμναν χρήσιν οι Ρωμαίοι, όταν ήθελαν να υβρίσουν κάποιον. Από τους Ρωμαίους το επήραν οι Βυζαντινοί. Εκείθεν και η μουντζούρα. Διότι, όταν εγίνετο καμμία διαπόμπευσις, πολλοί από τους παρακολουθούντας ήλειφαν την παλάμην με αιθάλην και εμαύριζαν με τα πέντε δάκτυλα το πρόσωπον του διαπομπευομένου, τον «εμουντζούρωναν». Και οι αρχαίοι Ελληνες, όταν ήθελαν να υβρίσουν, έκαμναν παρομοίαν χειρονομίαν Α έτειναν προς τον υβριζόμενον τον μέσον μόνον δάκτυλον της μιας χειρός. [Σημ. «Φ»: Το σχόλιο στον «Αθηναίο», στις 6 Ιανουαρίου 2016, δεν αφορούσε τον κατ’ εξοχήν συντάκτη της στήλης Βασίλειο Σπανόπουλο, αλλά τον συχνά γράφοντα σ’ αυτήν Αιμίλιο Χουρμούζιο.]