ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 15-Ι-1967

16s2filistwr1

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: Παρίσιοι, Ιανουάριος.- Η Γαλλία τιμά την εκατονταετία από της γεννήσεως ενός μεγάλου ζωγράφου και από του θανάτου άλλου με έκθεσιν εις το Λούβρον. Ο κ. Αντρέ Μαλρώ, υπουργός Πολιτιστικών Υποθέσεων, ενεκαινίασε την έκθεσιν 270 πινάκων του Πιερ Μποννάρ που απέθανε το 1947. Ο Ματίς τον εχαρακτήρισεν ως ένα εκ των μεγαλυτέρων καλλιτεχνών του αιώνος. […] Ο καλλιτέχνης που απέθανε το ίδιον έτος καθ’ ο εγεννήθη ο Μποννάρ ήτο ο μαίτρ του νεοκλασσικισμού Ντομινίκ Ενγκρ. Εργα του θα εκτεθούν εις το Μοντωμπάν όπου είχε γεννηθή το 1780 και εις το Μουσείον Γκραν Παλαί των Παρισίων. [Ενγκρ, «Ο Αχιλλεύς δέχεται τους απεσταλμένους του Αγαμέμνονος».]

ΜΟΣΧΑ, «ΛΟΓΟΚΛΟΠΟΣ Ο ΜΑΟ»: Μόσχα, 14.- Ο ηγέτης της Κίνας Μάο Τσε Τουγκ καταγγέλλεται τώρα εις τας ρωσικάς εφημερίδας ως αρχομανής φανατικός, διαστρεβλωτής του κομμουνισμού και απατεών, του οποίου τα τόσον εγκωμιαζόμενα έργα αποτελούν εις την πραγματικότητα αντιγραφήν ξένων έργων. Από τινων ημερών, ο Μάο Τσε Τουγκ κατηγορήθη ότι οδηγεί την Κίναν εις οικονομικόν χάος, ότι βυθίζει εις την εξαθλίωσιν τους εργάτας και ότι διεξάγει εκστρατείαν διά να καταστρέψη το κομμουνιστικόν κόμμα. Επίσης, τα ποιήματα του Μάο Τσε Τουγκ καταγγέλλονται εν Ρωσία ως προϊόντα λογοκλοπής. Καλώς πληροφορημέναι πηγαί της Μόσχας εδήλουν ότι οι Ρώσοι κατέχουν αποδείξεις ότι μέρος τουλάχιστον των συγγραμμάτων του Μάο Τσε Τουγκ περί ανταρτοπολέμου αποτελεί αντιγραφήν κειμένων της Κομιντέρν.

ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 14.- Η εφημερίς του κινεζικού στρατού ζητεί σήμερον την ριζικήν εκκαθάρισιν των στρατιωτικών εκείνων ηγετών που είναι αντίθετοι προς τον Μάο Τσε Τουγκ.