ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 20-Ι-1967

49-chronia-prin-amp-8230-20-i-1967-2118925

ΜΕΛΙΝΑ, «ΙLLYA DARLING»: Το Γαλλικόν Πρακτορείον Ειδήσεων μεταδίδει εκ Φιλαδελφείας των ΗΠΑ ότι η επιτυχία της Μελίνας Μερκούρη εις την Νέαν Υόρκην φαίνεται από τούδε εξησφαλισμένη, κατόπιν του θριάμβου που εσημείωσεν εις Φιλαδέλφειαν, όπου χειροκροτείται φρενιτιωδώς όταν τραγουδά ελληνιστί τα «Παιδιά του Πειραιά». Το έργον θα μεταφερθή εις το Μπρόντγουαίυ. [Σημ. «Φ»: Επρόκειτο για την παράσταση «Illya darling» που ανέβασε ο Ζυλ Ντασσέν με μουσική Μάνου Χατζιδάκι με τους Τίτο Βανδή, Νίκο Κούρκουλο και Δέσπω Διαμαντίδου.]

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Εις δηλώσεις του ο κ. Ανδρέας Παπανδρέου βάλλει μετά δριμύτητος κατά της ΕΡΕ, επαναλαμβάνων τα περί «εθνοκάπηλης, ξενόδουλης και αυλόδουλης Δεξιάς» παρασιωπών το γεγονός ότι προσφάτως έδωσε την αυτήν με τους βουλευτάς της ΕΡΕ ψήφον προς την Κυβέρνησιν Παρασκευοπούλου. Ο κ. Α. Παπανδρέου επιτίθεται επίσης εμμέσως κατά του Στέμματος, χαρακτηρίζων την ΕΡΕ ως έκφρασιν συμμετοχής του Βασιλέως εις την πολιτικήν και ομιλεί περί υστερίας, η οποία οφείλεται εις το γεγονός ότι η χώρα «μπήκε σε μια πορεία προς εκλογές, που οδηγεί στη συντριπτική νίκη των δημοκρατικών δυνάμεων και στη συντριπτική ήττα της Δεξιάς».

ΣΧΟΛΙΟΝ ΕΡΕ: Σχολιάζοντες τας ανωτέρω δηλώσεις του κ. Ανδρέου Παπανδρέου παράγοντες της ΕΡΕ διηρωτώντο ποίος δίδει την γραμμήν εις την Ενωσιν Κέντρου. Εάν την δίδη ο έξαλλος και υστερικός υβριστής, παρετήρουν, τούτο πρέπει να διευκρινισθή διά να συναχθούν τα αναγκαία συμπεράσματα και να αναληφθούν αι επιβαλλόμεναι πρωτοβουλίαι. [Σημ. «Φ»: Ενδεχομένως η ΕΡΕ απειλούσε με παύσιν της συμπράξεως μετά της Ενώσεως Κέντρου εις την στήριξιν της κυβερνήσεως Παρασκευοπούλου.]

ΠΑΝΟΣ Κ. ΘΑΣΙΤΗΣ:  (Τα νέα βιβλία.) Πάνου Κ. Θασίτη: «Γύρος στην ποίηση». Μελέτες. Σχ. 10ον. Σελ. 85. Θεσσαλονίκη 1966.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΡΕΛΑΣ:  (Επιφυλλίς.) «Τα Νέα Ελληνικά και το Ακαδημαϊκόν Απολυτήριον». Υπό του κ. Χρήστου Κορέλα. [Ενδιαφέρουσα προβληματική, στην εποχή της, για τη διδασκαλία των Νέων Ελληνικών.]

ΓΙΩΡΓΟΣ Ν. ΚΑΡΤΕΡ: Εκυκλοφόρησεν εις επιμελημένην έκδοσιν από τον οίκον Γκόνη τόμος δοκιμίων του κ. Γιώργου Ν. Κάρτερ, υπό τον τίτλον «Ραδιόφωνο και Τηλεόραση».