ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 24.Ι.1967

49-chronia-prin-stin-k-24-i-1967-2119141

ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΙΣ:  Ουάσιγκτων, 23.- Ο πρόεδρος Τζόνσον (φωτογραφία) εζήτησε σήμερον από τον αμερικανικόν λαόν όπως συμμετάσχη εις ένα «μέτρον θυσίας» –αύξησιν των φόρων, των ταχυδρομικών τελών κ.ά.– ίνα ενισχύση τον μεγαλύτερον προϋπολογισμόν εις την ιστορίαν των Ηνωμένων Πολιτειών. […] Παραλλήλως, ο πρόεδρος Τζόνσον επρότεινε την γενικήν και άμεσον αύξησιν, κατά 20%, των παροχών των Κοινωνικών Ασφαλίσεων.
Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΔΙΚΑΖΕΙ ΝΑΖΙ: Μόναχον, Ιανουάριος.- Η σκιά μιάς παιδούλας 13 ετών θα πλανάται επάνω από την αίθουσαν του κακουργιοδικείου του Μονάχου, όπου διεξάγεται κατ’ αυτάς η δίκη τριών παλαιών αρχηγών της Γκεστάπο που έδρασαν κατά την διάρκειαν του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου εις την κατεχομένην Ολλανδίαν. Το όνομα της Αννας Φρανκ δεν περιλαμβάνεται εις το κατηγορητήριον. Αθέατον, κρύπτεται εις μίαν από τας τρεις ομάδας αριθμών [Ολλανδών Εβραίων]: 82.856 νεκρών διά τους οποίους κατηγορείται ο σήμερον 53ετής Γουλιέλμος Χάρστερ, τέως στρατηγός των Ες – Ες και διευθυντής των υπηρεσιών της μυστικής αστυνομίας εις τας Κάτω Χώρας. 55.382 ατόμων που εφονεύθησαν κατά διαταγήν του 59ετούς Γουλιέλμου Τσάιπφ, τέως διοικητού μονάδος Ες – Ες. Και 54.982 αθώων που εστάλησαν εις τον θάνατον τη φροντίδι της 65έτιδος Γερτρούδης Σλόττκε, τέως υπαλλήλου της Γκεστάπο.
ΓΚΕΛΛΥ ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΠΑΡΚΟΥΛΗΣ: Εις το Δημοτικόν Θέατρον Πειραιώς επαναλαμβάνονται από σήμερον αι παραστάσεις του θιάσου Γκέλλυς Μαυροπούλου, με σύμπραξιν του κ. Ανδρέα Μπάρκουλη. Το συγκρότημα παρουσιάζει το ψυχολογικόν δράμα της Μαίρυ Χαίηλυ Μπελλ «Ηξερα πως θάρθης».
ΓΑΜΟΣ ΤΑΚΗ ΧΟΡΝ – ΑΝΝΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ: Ο πρωταγωνιστής του θεάτρου κ. Δημήτρης Χορν ετέλεσε το παρελθόν Σάββατον [21 Ιανουαρίου 1967] εις το παρεκκλήσιον του Αμαλιείου μετά της κ. Αννας Γουλανδρή εις στενόν κύκλον προσκεκλημένων και με μυστικότητα, τους γάμους του. Παράνυμφοι ήσαν ο ακαδημαϊκός κ. Ν. Λούρος και η κ. Ι. Σερπιέρη.