ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν… 27-Ι-1967

49-chronia-prin-amp-8230-27-i-1967-2119902

Ο ΣΤΑΪΝΜΠΕΚ ΣΤΟ ΒΙΕΤΝΑΜ: Μπανγκόκ, Ιανουάριος.- Ο συγγραφεύς Τζων Στάινμπεκ (φωτογραφία) αφού παρηκολούθησε τον πόλεμον του Βιετνάμ επί εξ εβδομάδας εδήλωσεν εις Μπανγκόκ ότι […] η ανατρεπτική δράσις θα συνεχισθή και τα αμερικανικά στρατεύματα θα χρειασθή να παραμείνουν «ίσως και επί μίαν γενεάν», διά να την καταπνίξουν. Επίσης φρονεί ότι ο σημερινός αριθμός των 400.000 Αμερικανών στρατιωτών εις το Βιετνάμ θα είναι αρκετός […]. Ο συγγραφεύς εδήλωσεν ότι είναι ένθερμος υποστηρικτής της αμερικανικής αναμίξεως εις το Βιετνάμ. Περί των αντιπολεμικών διαδηλώσεων εις τας ΗΠΑ είπεν ότι οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να διαδηλώνουν και ότι ο ίδιος είναι υπέρ της ελευθερίας αυτής, αλλ’ ότι θα ήτο καλύτερον αν οι άνθρωποι αυτοί προσέφεραν εθελοντικήν εργασίαν εις τα ορφανοτροφεία αντί να περιφέρωνται προ του Λευκού Οίκου. Και ότι ως πληροφορείται, ωρισμένοι διαδηλωταί κατά του πολέμου «πληρώνονται με την ώρα» διά τον κόπον των. Ο γενειοφόρος συγγραφεύς εδήλωσεν ότι πάντοτε κατά τους βομβαρδισμούς φονεύονται και άμαχοι, ακόμη και όταν οι στόχοι είναι καθαρώς στρατιωτικοί. Εβεβαίωσε δε ότι οι κομμουνισταί τόσον εις το Βόρειον όσον και εις το Νότιον Βιετνάμ χρησιμοποιούν τους αμάχους ως προκάλυμμα.

ΠΑΛΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΙΝΑ: Πεκίνον, 26.- Οι ενταύθα ανταποκριταί ιαπωνικών εφημερίδων μεταδίδουν ότι κατά τας εφημερίδας του τοίχου οι αντίπαλοι του Μάο Τσε Τουγκ έχουν εξεγερθή, προκαλούν αιματοχυσίαν και ενσπείρουν τον τρόμον εις πολλάς περιοχάς των παραμεθορίων επαρχιών του Σινγκιάγκ και της Μαντζουρίας καθώς και εις το Θιβέτ.

ΓΥΦΤΟΙ ΚΑΙ ΜΑΪΜΟΥΔΕΣ:  (Από τη στήλη «Σημειώσεις ενός Αθηναίου».) Οι Γύφτοι που σύρουν μαϊμούδες εις τας συνοικίας ευρήκαν έναν πρακτικώτατον τρόπον να τας περνούν από το κέντρον της πόλεως, όπου δεν επιτρέπεται να περνούν: όταν πλησιάζουν εις την απηγορευμένην ζώνην, ρίπτουν το πιθηκάκι μέσα εις ένα σακκί, το φορτώνουν κρεμαστόν από το αριστερόν χέρι, κρεμούν δεξιά των το ντέφι και έτσι αυτοί μεν διαβαίνουν ελεύθεροι, η δε μαϊμού λαμβάνει την ευκαιρίαν να ξεκουρασθή.