ΑΠΟΨΕΙΣ

49 χρόνια πρίν στην «Κ» 31.Ι.1967

ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ: Ζωηράν αντίδρασιν προεκάλεσεν η απόφασις του Στρατοδικείου διά την συνέχισιν της δίκης του ΑΣΠΙΔΑ κεκλεισμένων των θυρών, με σύγχρονον απαγόρευσιν της αναγραφής των διαμειβομένων κατά τας συνεδριάσεις. Ιδιαιτέρως, ζωηρά υπήρξεν η αντίδρασις της Ενώσεως Κέντρου, του Φιλελευθέρου Δημοκρατικού Κόμματος [Αποστάται] και της ΕΔΑ, ενώ αι Ενώσεις Ιδιοκτητών και Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών απεδοκίμασαν την απόφασιν ως πλήττουσαν την ελευθερίαν του Τύπου. Η απόφασις του Στρατοδικείου ελήφθη την νύκτα του Σαββάτου [28 Ιανουαρίου 1967] κατόπιν επεισοδίου προκληθέντος υπό συνηγόρου-βουλευτού της Ε.Κ. κατά την εξέτασιν του μάρτυρος κ. Ι. Στειακάκη. Την νύκτα της Κυριακής οι συνήγοροι της «μείζονος» υπερασπίσεως απεφάσισαν να απόσχουν των συνεδριάσεων του Στρατοδικείου. [Σημ. «Φ»: Το επεισόδιον προεκλήθη όταν ο μάρτυς κατηγορίας ταγματάρχης Ιωάννης Στειακάκης [Α2 του Γ΄ ΣΣ] είπεν -χωρίς να ανακληθεί εις την τάξιν από το Στρατοδικείον- ότι δεν έχει εμπιστοσύνη στον αρχηγό του Γ΄ Σώματος Στρατού αντιστράτηγον Τσολάκαν. [Σημ. «Φ»: Ο Στειακάκης μετέσχε του πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου και μάλιστα ως ηγέτης ριζοσπαστικής ομάδος αξιωματικών οι οποίοι, μετά την πραξικοπηματική κατάληψη της εξουσίας στη Λιβύη από τον συνταγματάρχη Καντάφι τον Σεπτέμβριο του 1969, απεκλήθησαν ή αυτοαπεκλήθησαν έκτοτε «κανταφικοί». Εν τέλει, ο Παπαδόπουλος τον εξουδετέρωσε στέλνοντάς τον στρατιωτικό ακόλουθο στη Λιβύη.]

ΜΑΧΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΚΙΝΑΣ: Πεκίνον, 30.- Η ομάς του Μάο Τσε Τουγκ, συγκλονιζομένη ήδη από την από εβδομάδων συνεχιζομένην εσωτερικήν πάλην, παρεδέχθη σήμερον ότι οι οπαδοί της είναι διηρημένοι και εζήτησεν την σύμπηξιν μεγάλης συμμαχίας προς συντριβήν των εχθρών του Μάο. Η εφημερίς «Λαϊκή Ημερησία» του Πεκίνου γράφει ότι μικροαστική ιδεολογία υπάρχει μεταξύ των οπαδών του Μάο και το εμπόδιον τούτο θα πρέπει να υπερνικηθή πριν καταστή δυνατή η σύμπηξις της συμμαχίας αυτής.

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ: Εις την Ελληνοαμερικανικήν Ενωσιν θα ομιλήση την προσεχή Παρασκευήν ο κ. Μανώλης Χατζηδάκης με θέμα: «Η βυζαντινή τέχνη στη Μονή Σινά».

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ: Μετά την «Αυλήν των θαυμάτων» του κ. Καμπανέλλη, το «Θέατρον Νέας Ιωνίας» θα παρουσιάση το, διασκευασθέν υπό του κ. Λ. Νησιώτη, αντιστασιακόν μυθιστόρημα του Τσεχοσλοβάκου συγγραφέως Στέφαν Χέιμ «Οι όμηροι».